ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Znate engleski, ali ne znate kako unov?iti to znanje? Prijavite se na iWriter. Znate engleski, ali ne znate kako unov?iti to znanje? Prijavite se na iWriter.
Neki misle da je jako teko do?i do posla na internetu koji se dobro pla?a. Ako znate engleski i jo uvijek ste u nedoumici,... Znate engleski, ali ne znate kako unov?iti to znanje? Prijavite se na iWriter.

Neki misle da je jako teko do?i do posla na internetu koji se dobro pla?a. Ako znate engleski i jo uvijek ste u nedoumici, prijavite se na iWriter.

ta je iWriter?

To je platforma na kojoj vlasnici web stranica zapoljavaju freelancere kao to ste vi, da piu ?lanke na razne teme za njihove sajtove. E sada skepti?no pitanje: “zato bi mene neki Amerikanac platio da mu piem sadraj za njegov popularni sajt ako ve? on sam to moe uraditi”? Odgovor je jednostavniji nego to ste moda pomislili. On je ve? mukotrpnim radom izgradio reputaciju, dobio vie posje?enosti i sada ljudi o?ekuju jo vie sadraja koji ?e biti kvalitetan, a on nema vremena budu?i da mu je sajt samo hobi sa strane. Budu?i da zara?uje dosta, nije mu teko da plati neku sumu novca koja je za njega si?a, i da dobije kvalitetan sadraj bez ikakvog truda. Ako ste voljni pisati za druge ljude ?lanke, onda je moda i najbolja ideja da zapo?nete svoj blogi zara?ujete jo vie. Poslodavac?e izdvojiti malo novca koji ?e veoma lako zaraditi na tom ?lanku zbog ogromnog prometa na svom sajtu i optimalno postavljenih reklama. Ovaj sajt nije prevara, ali isto tako ni ne moete prihvatati svaki posao, a u ostatku ?lanka ?emo vam objasniti zato. Prvo da odgovorimo na pitanje koje vas najvie zanima poslije legitimnosti ovog sajta,a to je:

Kakva je isplata na iWriteru?

Isplatu vre svakog utorka, svake druge srijede i svakog 5 u mjesecu. Isplata nije problem uvijek su redovni.

Kako se napla?uje pisanje na iWriteru?

Pokua?emo ovo pojednostaviti to je vie mogu?e. Osnovno to treba da znate je da ste pla?eni po broju rije?i koliko va ?lanak ima. E sada nije za svakog od freelancera tamo isto i ne moete o?ekivati da ?e vas u startu pla?ati isto kao nekog drugog ?ovjeka sa kojim su bukvalno napravili partnerstvo i sa njim rade ve? neko vrijeme budu?i da su zadovoljni njegovim radom. Ova platforma ima i svojih mana. Na forumima smo primijetili kako su se neki ljudi alili da je njihov rad odbijen samo zbog par gramati?kih greaka i to zareza. Cjepidlake ?e se uvijek svugdje na?i, ali vas to ne treba obeshrabiti. Na sajtu se moe vidjeti reputacija potencijalnog kupca vaih usluga pisanja, koliko je do sada ispla?ivao i tako dalje. E sada jednom kada se prijavite i po?nete pisati ovako vam ide tabela:

Napominjemo ovo je tek kada ste na po?etku. Ako se dokaete sa pisanjem dobrih ?lanaka, vremenom ?ete dobiti vii rang, a sa viim rankom dobijate vie novca za isti broj rije?i, ali se naravno o?ekuje da ?e to biti kvalitetno i da ?ete opravdati taj vii rank svojim kvalitetom pisanja. Ako vas brine kako se raspodjeljuju ?lanci, ne brinite. Poslodavac ?e objaviti ponudu i onaj ko prvi prihvati njegova je, tako da samo provjeravate s vremena na vrijeme i lako ?ete na?i posao. Naravno prvo pro?itajte ta se o?ekuje od vas i koliko para dobijate pa onda prihvatite, jer ako niste sposobni da to uradite kako treba, a poaljete loiji rad dobijate loiju ocjenu i u najgorem slu?aju va rad je odbijen. Vremenom ?ete vidjeti u kojem dijelu dana najvie posla ima tako da se nemojte brinuti. Ovako izgleda kada postanete premium pisac:

Premium pisci zara?uju duplo vie od Standardnih, tako da nema bolje motivacije da to prije postanete Premium pisac. Prije nego to nastavimo sa objanjavanjem karakteristika svakog nivoa moramo ovo naglasiti:

Poslodavcima je nebitno ho?e li va ?lanak biti sto posto gramati?ki ispravan.

Njih zanima samo kvalitet tj. zanimljivost vaeg teksta, i za to pla?aju

nita manje, nita vie.

Zna?i ne trebate se mu?iti da li je ispravnije ovako ili onako, ve? da li je to najbolji na?in da neto kaete. Mi smo malo pronjukali po forumuma i ispostavilo se da ljudi iz Azijepiu bolje ?lanke od samih Amerikanaca, jer su nau?ili kako pisati dobre ?lanke i tako zamaskirati svoje ne ba zavidno znanje gramatike engleskog jezika.E sada da nastavimo sa prikazivanjem napla?ivanja tekstova kod:

Elitni pisci najvie zara?uju. Odmah da naglasimo:Cifre na tabelama su samo minimalna zarada za toliki broj rije?i.Klasi?no da bi doli do premiuma morate imati 30 ?lanaka sa prosje?nom ocjenom poslodavca 4. Prosje?na ocjena 4.6 do 5 je Elite.

Ima i bra metoda od ove koja se zove FAST TRACKING, ali prije toga u?ite na iWriter i pogledajte da li je to platforma za vas. Nakon to se registujete bi?e vam ponu?eno da nakon to odradite 3 ?lanka, budete strogo ocijenjeni i ako budu zadovoljni, odmah postajete Premium ako ne i Elite pisac.

Koliko se moe zaraditi naiWriteru?

Evo primjera, ako bi poslodavac htio da ?lanak bude maksimalno kvalitetan i da ima 1000 rije?i. On ?e to objaviti i samo ?e Elite Plus pisci biti obavijeteni

55 dolara za jedan projekt. Naalost, vi ne dobijate 100 posto od tog novca. Dio sebi uzima sam sajt, a dio provizije Paypal koji smo ve? objasnili kako se aktivira, a imamo i video pa moete pratiti korake.

Sada recimo da ste voljni 10 ?lanaka na dan pisati i da niste uopte vjeti tako da ?ete biti pla?eni minimalno po rije?ima. Ovako bi to izgledalo:

Napomena:Ovo je minimalna zarada na 10 ?lanaka dnevno. Sada vjerujemo da elite gledati na ovo kao na hobi i da zato ne elite da vam oduzima previe vremena tako da smo i to uzeli u obzir. Ovo je minimalna zarada na 3 ?lanka dnevno, sa po 500 rije?i kao i prethodna:

Ovo je sasvim mogu?e i ne?e vam dnevno oduzeti previe vremena, a isplativo je malo re?eno.