ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Super brzi beži?ni punja? za samo 11,50 eura | ITRevolucija Super brzi beži?ni punja? za samo 11,50 eura | ITRevolucija
Beži?no punjenje pruža prikladan, siguran i pouzdan na?in za punjenje i napajanje milijunima elektri?nih ure?aja kod ku?e, na radnom mjestu i u industriji. Uklanjanjem... Super brzi beži?ni punja? za samo 11,50 eura | ITRevolucija

Beži?no punjenje pruža prikladan, siguran i pouzdan na?in za punjenje i napajanje milijunima elektri?nih ure?aja kod ku?e, na radnom mjestu i u industriji.

Uklanjanjem upotrebe fizi?kih priklju?aka i kablova, beži?no punjenje pruža niz u?inkovitosti, troškovnih i sigurnosnih prednosti nad tradicionalnim ži?anim punjenjem.

Šta je beži?ni punjenje ?

U osnovi beži?no punjenje (a.k.a beži?ni prijenos energije ili punjenje indukcijom) koristi elektromagnetska polja kako bi sigurno prenijela energiju s izvora odašiljanja na prijemni ure?aj u svrhu beži?nog punjenja (ili punjenja baterije). Kao što ime sugerira, to se doga?a bez korištenja fizi?ke veze.

Kako radi beži?ni punjenje?

Beži?no punjenje temelji se na na?elu magnetske rezonance, ili induktivnom prijenosu energije (IPT). Ovo je postupak prijenosa elektri?ne struje izme?u dva objekta pomo?u zavojnica za induciranje elektromagnetskog polja.

U ovom tekstu ?emo vam predstaviti Wireless punja? koji možete kupiti po akcijskoj cijeni od 11,50 eura na Cafago web shopu.

Naime, radi se o dosta kvalitetnom punja?u koji dolazi sa dvije zavojnice koje omogu?avaju da mobitel punite horizontalno ili vertikalno. Pored toga ima ugra?en sistem za hla?enje, kako nebi došlo do pregrijavanja tokom punjena.

Cafago web shop omogu?io je popust za naše ?itaoce, kupon kod L3622V možete iskoristiti putem linka http://bit.ly/Wireless-punja?.