ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Šta je ransomware i kako se zaštiti? Šta je ransomware i kako se zaštiti?
Ransomware (?ita se rensom-ver) je nastao od engleske rije?i Ransom što u prijevodu zna?i ucjena, a ware je izvedeno od Software što otprilike zna?i... Šta je ransomware i kako se zaštiti?

Ransomware (?ita se rensom-ver) je nastao od engleske rije?i Ransom što u prijevodu zna?i ucjena, a ware je izvedeno od Software što otprilike zna?i kompjuterski program. Dakle, bukvalan prevod bi bio kompjuterski program za ucjenu, ali neki ga zovu i policijski malver jer se u velikoj ve?ini slu?ajeva prijeti policijom ako ne platitite.

Ina?e, ovaj tip malvera iako se pojavio 80-tih godina prošlog vijeka nikad nije imao ozbiljnije posljedice sve do prije nekoliko godina kad je jedna posebna vrsta Ransomware malvera – Cryptolocker zarazila ogroman broj ra?unara i napravila problem, zaradivši ogromne novce kreatorima virusa.

Ransomware malware ?e vam instalirati set malicioznih programa i servisa na ra?unaru koji ?e u potpunosti onemogu?iti njegov rad.
Dobra vijest je da se offline skeniranjem ra?unara antivirusom ovaj virus može ukloniti, ali je loša vijest da vam ra?unar i poslije tog ?iš?enja najverovatnije ne?e raditi baš najbolje, bi?e bagovit i spor, jer ?e antivirus izbrisati sve inficirane fajlove, a ransomware napada najbitnije sistemske fajlove, što zna?i da ?e vam dosta bitnih fajlova nestati. Ukratko, reinstalacija ili vra?anje iz backupa (ako ste ga uopšte i napravili) vam ne gine.

WannaCry je izgleda upotrijebio propust u Microsoftovom softveru, koji je otkriven od strane Nacionalne Bezbjednosti, a zloupotrebljen od strane hakera i sada se širi preko mreže zaklju?avaju?i fajlove. Budu?i da ransomware tjera žrtve da plate odre?eni iznos novca, mnogi hakeri se okre?u stvaranju istih, kako bi napali velike kompanije i zahtjevali ogromnu sumu novca. Ina?e, ukoliko žrtva ne plati u zadanom roku, cijena ?e porasti, a u najgorem slu?aju ?e svi vaši podaci biti obrisani.

najbolji besplatni antivirus
Kako bi sajber kriminalci dobili pristup sistemu, potrebno je da žrtva skine zaražen softver na ure?aj. Uspijevaju u tome tako što namame korisnika da slu?ajno klikne na link za skidanje programa.
Jednom kada je program na žrtvinom ra?unaru, hakeri mogu da zapo?nu napad koji zaklju?a sve podatke koje može prona?i na mreži. Ovo je postepen proces budu?i da su podaci enkriptovani jedan za drugim. Velike firme sa sofisticiranim sistemima bezbjednosti su sposobne da prepoznaju šta se dešava i onda izoluju dokumente i tako svedu štetu na minimum. Nažalost obi?ni korisnici nemaju novca da ulažu u toliku zaštitu i veoma lako mogu izgubiti pristup svim svojim podacima. Sajber kriminalci ?esto traže da im nekako platite da bi vam otklju?ali podatke. Obi?no ?e tražiti da im platite u bitcoinima, budu?i da ih je nemogu?e pratiti.

Kako se zaštiti od ransomwarea?

Najbolja zaštita od napada ransomwarea je da imate sve podatke backupovane na odvojenom sistemu. Ovo zna?i da ?ak iako vas virus napadne, ne?ete ostati bez bitnih podataka.
Teško ?ete se odbraniti od hakera, ako se odlu?e okomiti na vas, ali to ne zna?i da trebate di?i ruke i napraviti od sebe laku metu. Ve? znamo da hakeri trebaju od vas da skinete njihov program. To rade tako što vam pošalju mail sa attachmentom koji je zaražen. Isto tako prevare ljude prave?i neki lažni sajt i nude nešto što znaju da ljudima treba, a jednom kada skinu program, gotovo je. Ne zavaravajte se, ?ak ni vaši mobilni ure?aji nisu sigurni od ransomwarea.
Isto tako ako ciljaju neku odre?enu osobu mogu lako napraviti mail koji izgleda kao da pripada žrtvinom direktoru. U tom mailu se nalazi link nekog sajta koji vam automatski skine virus bez pitanja. Poželjno je da uvijek imate ažuriran antivirus koji skenira fajlove dok se skidaju i nudi vam zaštitu u svakom trenutku. Ranije smo pisali koji su to najbolji besplatni antivirusi.

Šta u?initi ako ste žrtva ransomwarea? Da li uplatiti tražen iznos?

Uvijek se savjetuje žrtvama da nikada ne upla?uju tražen iznos novca, jer ?ine?i to oni nesvjesno još više motivišu hakere da natavljaju sa tim napadima. ?ak i ako žrtve plate u bitcionima kao što se naj?eš?e traži, niko im ne garantuje da ?e im svi podaci biti vra?eni. Ustvari, najbolje bi bilo da obnovite backupovane fajlove sa backupa, a o njemu sam ve? pisao prije pa provjerite ako vas zanima. Ako niste backupovali, možda možete vratiti neke od izgubljenih podataka pomo?u programa za dekripciju.

Koliko hakeri novca traže i zašto u bitcoinu?

Ransomware ?esto traži izme?u 0.3 i jednog bitcoina tj. 400 do 1375 funti. Ova digitalna valuta je popularna izme?u hakera upravo zato što nije centralizovana, regulisana i prakti?ki nemogu?a za pra?enje.
Možda se ?ini da nije toliko puno, ali se sjetite da naj?eš?e žrtve budu firme i onda se bukvalno nakupi 400 po 400 funti za svaki ra?unar, a i sami znate da sve velike firme imaju veliki broj ra?unara.

Šta mi prosje?ni korisnici možemo u?initi da se zaštitimo od ransomware-a, a da nije komplikovano?

1. Imajte dobar antivirus, avast ili avg su sasvim dovoljni ako i ostale korake ispunite.

2. Uvijek instalirajte update(ažuriranja) za vaš operativni sistem. To zna?i da je preporu?ljivo da imate novije operativne sisteme koji imaju podršku kao npr. Windows 8 ili Windows 10, jer htjeli mi to priznati ili ne, naša draga sedmica ?e uskoro biti ?ak i kod nas prevazi?ena i morati ?emo pre?i na novije.

3. Uvijek budite oprezni kada planirate otvoriti neki nepoznat mail, a pogotovo attachment u njemu. Isto tako ne instalirajte sumnjive aplikacije na ra?unar. Isto tako ne idite na sumnjive web sajtove.

4. Šta god planirali nikada ne pla?ajte otkup, jer tako samo pružate podršku lopovima da nastave sa tim poslom, a niko vam ne garantuje da ?ete mo?i koristiti svoje podatke nakon što im platite.

Na kraju, nemojte svaki dan živjeti u strahu od napada, jer ako ste uradili sve kao što sam rekao, šansa da vam se zarazi ra?unar je stvarno mala. Najbitnije je da backupujete svakih 3 mjeseca u zavisnosti koliko imate ozbiljnih podataka na tom ra?unaru i da li vam je za posao namijenjen.