ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

5 Razloga Zbog Kojih Bi Vaš Biznis Trebao Koristiti Video Marketing 5 Razloga Zbog Kojih Bi Vaš Biznis Trebao Koristiti Video Marketing
Proteklih godina svjedo?ili smo porastu korištenja video marketinga. Marketing na svim platformama, od društvenih mreža i e-mail marketinga, sve do popularnog content marketinga, okrenuo... 5 Razloga Zbog Kojih Bi Vaš Biznis Trebao Koristiti Video Marketing

Proteklih godina svjedo?ili smo porastu korištenja video marketinga. Marketing na svim platformama, od društvenih mreža i e-mail marketinga, sve do popularnog content marketinga, okrenuo se izradi vizualnog sadržaja, i to posebice, videozapisa.

Popularnost videozapisa i dalje raste, a predvi?a se da ?e do 2018. godine upravo ova forma ?initi 79% ukupnog prometa na internetu.

Kreiranje i objava videozapisa nije isklju?ivo praksa privatnih korisnika, ve? i poslovnih subjekata, koji su prepoznali mnogobrojne prednosti koje nudi ova vrsta marketinga za promociju biznisa.

Donosimo vam neke od njih.

#1 Korisnici su vizualna bi?a.

Ljudi su vizualna bi?a i vole provoditi svoje vrijeme gledaju?i slike, infografike, videozapise i druge sadržaje u vizualnim formatima. Slike na društvenim mrežama, prezentacije proizvoda ili usluga njihovog omiljenog branda ili pak edukativan videozapis koji im objašnjava kako koristiti novi aparat u ku?anstvu – vizualni sadržaj je sveprisutan i preferiran od strane korisnika.

Stoga, ne ?udi nas ?injenica da YouTube, druga najve?a tražilica na svijetu, bilježi više od 4 milijarde pogleda dnevno, a ?ak 55% korisnika izjavilo je da ju posje?uje svaki dan. Ove impresivne statistike svjedo?e o iznimnoj popularnosti videozapisa kao forme za prezentaciju sadržaja me?u korisnicima.

#2 Videozapisi su odli?ni pripovjeda?i.

Ako za sliku kažemo da govori tisu?u rije?i, jasno je kolike su tek mogu?nosti videozapisa. Videozapisi su odli?ni pripovjeda?i. Ovom formom možemo predstaviti korisniku ogromnu koli?inu informacija u samo par sekundi. I još važnije, videozapis ?e lakše privu?i i zadržati pozornost korisnika od samog pisanog teksta.

Za razliku od pisanog teksta koji podrazumijeva aktivnu ulogu korisnika koji mora pro?itati sadržaj, videozapis preuzima aktivnu ulogu od korisnika, kojemu dopušta da se opusti i uživa dok mu se sve potrebne informacije predstavljaju bez potrebe za njegovim aktivnim sudjelovanjem. Videozapisi imaju ve?i uspjeh u motiviranju korisnika od ostalih formi, te ih na lak i jednostavan na?in educiraju, savjetuju, nasmijavaju, ljute, dovode to suza ili pak navode na djelovanje.

#3 Video marketing daje vašem brandu ljudsko lice.

video-marketing

Brojne su mogu?nosti korištenja videozapisa za potrebe promocije vašeg biznisa. Primjerice, objavama kratkih videozapisa na vašim društvenim mrežama pomo?i ?ete promociji vašeg branda te ?ete, odgovaraju?i na komentare, pohvale i primjedbe vaše publike, uspostaviti odnos s istom. Videozapisi na društvenim mrežama odli?an su na?in da vašem brandu date ljudsko lice te da svoj biznis u?inite pristupa?nijim vašim korisnicima, što ?e u kona?nici rezultirati izgradnjom povjerenja korisnika prema vašem brandu.

Tako?e, videozapise možete iskoristiti i kako biste odgovorili na ?este upite vaših korisnika ili pak kako biste im prikazali preporuke drugih klijenata i poslovnih partnera s kojima ste sura?ivali.

#4 Tražilice vole videozapise.

Brojni, kvalitetni i relevantni videozapisi na web stranici važan su dio svake uspješne marketinške strategije. Pošto tražilice ?esto preferiraju web stranice koje sadrže videozapise, te ih nagra?uju boljim položajima u rezultatima pretrage, kreiranje kvalitetnog sadržaja u formi videozapisa uvelike ?e pomo?i optimizaciji vaše web stranice (SEO). Dapa?e, ?ak 70% prvih 100 pozicija u rezultatima pretrage na Google-u ?ine upravo stranice koje sadržavaju videozapise.

Tako?er, i pravilni odabir klju?nih rije?i, tagova i opisa rezultirat ?e višom pozicijom u rezultatima pretrage, te nadalje pove?ati vidljivost vaše stranice. Važno je napomenuti da videozapisi omogu?uju uklju?ivanje dugih klju?nih rije?i, što ina?e nije mogu?e.

Videozapisi dovode i do ve?eg broja konverzija. Više od 57% kupaca izjavilo je da ih upravo videozapisi ?ine sigurnijim u njihovoj odluci o kupnji odre?enog proizvoda ili usluge putem interneta. Kupci traže proizvode ili usluge upravo na prvim stranicama rezultata pretrage. Na taj na?in, vaši videozapisi, koji su vas ve? doveli na pravo mjesto u pravo vrijeme, pomažu u misiji da vaši posjetitelji postanu i vaši kupci.

#5 Videozapisi su jednostavni i mobilni.

Kreiranje videozapisa nije teško kao što se ?ini. Videozapisi ne zahtijevaju veliki budžet, ve? nešto truda, vremena i resursa. Bilo da se radilo o snimanju pomo?u vašeg mobilnog ure?aja, uz pomo? korištenja online programa za kreiranje videozapisa, ili pak uz stru?no vodstvo profesionalca, videozapisi su forma koju možete koristiti za promociju bez straha.

Tako?er, video marketing vam nudi jednu posebnu prednost za razliku u odnosu na tradicionalne metode oglašavanja; vaši videozapisi ostaju na internetu dugo, dugo vremena, stalno promoviraju?i vaš biznis trenutnim i budu?im kupcima.

Videozapisi su i mobilni. ?ak 50% mobilnog prometa ?ine upravo videozapisi. Korisnici ih gledaju bilo kada i bilo gdje. Online videozapisi se lako mogu pokrenuti i na mobilnim ure?ajima, poput pametnih telefona ili tableta, što videozapisima daje dodatnu mogu?nost dosezanja i privla?enja korisnika dok su u pokretu.