ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Najbolji Android launcheri | ITRevolucija Najbolji Android launcheri | ITRevolucija
Android launcheri su veoma dugo neophodan dio naeg iskustva na naim Android ure?ajima. Ako vam se ne svi?a izgled vaeg home screena ili njegovo... Najbolji Android launcheri | ITRevolucija

Android launcheri su veoma dugo neophodan dio naeg iskustva na naim Android ure?ajima. Ako vam se ne svi?a izgled vaeg home screena ili njegovo ponaanje, moete jednostavno skinuti aplikaciju i promijeniti sve. Nema sumnje da Android launcheri imaju puno vie razli?itih mogu?nosti od bilo kojeg drugog tipa aplikacija i moete sa njima uraditi puno nevjerovatnih stvari. Idemo vidjeti koji su to najbolji Android launcheri. Budu?i da svako ima druga?iji ukus ovi launcheri ne?e biti poredani po nekom specifi?nom redoslijedu.

Action launcher 3

Ovaj launcher je poseban po nesvakidanjem pristupu listi aplikacija. Naime, umjesto standardnog klika na ikonu, aplikacijama se pristupa klizanjem prstom udesno. Tako?e, tu je opcija grupisanja aplikacija po folderima.Action Launcher 3omogu?uje vam uvoz iz vaeg postoje?eg layouta od drugih pokreta?a poputApexa, Nove, Google Now Launchera, HTC Sensa, Samsung/Galaxy TouchWizaistock Android launchera, tako da ?ete se odmah osje?ati kao da se nije nikakva drasti?na promjena desila. Neke od osobina

QuickthemeQuickbar,Quickedit,Smartsize ikone(Beta),Covers,Shutters,Quickdrawer

Apex Launcher

Apex Launcher je mnogo sli?an Nova launcheru i prua mnoge napredne opcije, ali pored toga prua i ogroman izbor tema i prilago?enih ikona. Jo jedna razlika je to ova aplikacija nije nadogra?ena vie od godinu dana, pa nije ba najoptimizovanija na ure?ajima koji rade na novijoj verziji Androida.

Sve u svemu, Apex Launcher je dobra alternativa Nova Launcheru. Postoji besplatna i pla?ena verzija aplikacije, ali prije nego kupite pla?enu verziju , isprobajte besplatnu verziju i odlu?ite koja vam najvie odgovara.

Arrow Launcher

Tvorac Arrow Launchera je Microsoft, i ?ini se kao da je jo u razvoju. Ali , ne dolazi sa nepotrebnim aplikacijama i boosterima, tako da definitivno zasluuje mjesto na ovoj listi.

Jedna od jedinstvenih funkcija koju ova aplikacija prua jeste prikazivanje podsjetnika na posebnom po?etnom ekranu. Mogu?e je spojiti i aplikaciju Wunderlist, me?utim, nedostaje integrisanost sa aplikacijama poput Evernote-a ili Google Keep-a. Osim toga, tu je i opcija prikazivanja najnovijih fotografija, videoklipova, zadnjih nekoliko ljudi sa kojima ste pri?ali i sli?no.

Ono to nedostaje Arrow Launcheru jesu opcije za prilago?avanje, ali treba uzeti u obzir da je ovo jedan od launchera koji zauzima najmanje prostora na ure?aju. Besplatan je.

Nova launcher

Nova launcher je tako?e jedan od najpopularnijih, ali i najstabilnijih launchera koji se mogu prona?i na Google Play. Prvo to ?ete primijetiti nakon instalacije, je mogu?nost automatskog namjetanja svih podeavanja iz vaeg biveg launchera, a u to su uklju?ene i ikone na virtuelnim ekranima.

I Nova ima dock u koji moete smjestiti ikone kako bi ekran u?inili preglednijim. Na jedan moete staviti do sedam ikona, pa ga proiriti za dodatnih pet stranica, kojima ?ete prisupiti pomjeranjem docka u lijevu, odnosno u desnu stranu. Ovaj launcher vam omogu?uje pravlljenje do deset virtuelnih ekrana, a jedna od specijalnih mogu?nosti je to izgledom uvijek kopira najnoviju verziju Androida. S najnovijom 3.1 verzijom, na svoj nekoliko godina star ure?aj lako moete staviti dio najnovijeg Android operativnog sistema. Nova Launcher tako?e moete ili skinuti besplatno ili kupiti . Pla?eni nosi znak Prime i kota , ali zato ima vie mogu?nosti. Jedna od njih je podrka za geste, odnosno podrka za kontrolu pokretima, kao na primjer pokretanje aplikacija pomicanjem prsta po ekranu.

Yahoo Aviate launcher

Aviate je najmla?i odnosno najnoviji launcher koji je mogu?e besplatno preuzeti sa Google Play. Launcher koji je nakon kupovine od strane kompanije Yahoo nazvan Yahoo Aviate launcher jedan je od najzanimljivijih.U?i od vas kako koristite telefon, koje aplikacije najvie koristite i u koje doba dana ih koristite. Na osnovu toga postavlja vama bitne informacije na po?etni ekran.Da li Aviate zaista vredi koliko ga je kompanija Yahoo platila (neki strani sajtovi su pisali o cifri od neverovatnih 80 miliona dolara) sazna?ete sami.

ZenUI

ZenUI je lancher koji je razvila kompanija ASUS, a koji ne samo da nam daje ogroman izbor tema visoke kvalitete, ve? ubacuje i napredne funkcije prilago?avanja za one koji ele malo vie kontrole poput prilago?avanja broja ikona koje ?e se pokazati na homescreenu, prilago?avanja animacija, te prilago?avanja izgleda foldera. Tu je i opcija zaklju?avanja aplikacija u vidu CM Applock for Asus aplikacije, i alat koji omogu?uje da vam u sklopu ikone aplikacije pie i broj nepro?itanih poruka ili notifikacija (to je na nekim launcherima opcija koja je dostupna samo u pla?enoj verziji).ZenUI launcher moete preuzeti besplatno , a zahtijeva Android 4.3 ili noviji.

 

Go Launcher EX

Korisnici koji ne ele rootati svoj ure?aj imat ?e i finu opciju koja omogu?uje sakrivanje nekoritenih aplikacija kako ne bi nepotrebno stvarale guvu. Najbolji primjer takvih aplikacija su one za drutvene mree koje tvorac ure?aja dodatno preuredi, pa zaboravi na njihovo auriranje ili u najboljem slu?aju stiu dok traje i podrka za taj ure?aj.
Uz ovaj launcher imati ?ete vie od 25 razli?itih animacija koje ?e se koristiti tokom prelaza izme?u virtuelnih ekrana , a launcher ima i dosta besplatnih widgeta. Moete imati 9 virtuelnih ekrana. Launcher podrava geste, ima ugra?en Side dock koji slui za brzo kretanje me?u pokrenutim aplikacijama, Security lock kojim moete onemogu?iti pokretanje aplikacija po vlastitom izboru i tonu drugih mogu?nosti.
Ovaj launcher postoji u besplatnoj verziji, ali tada ?e vam se povremeno prikazivati reklame. Za ivot bez reklama potrebno je launcher nadograditi na Prime verziju koja ?e vas kotati 5,99 ameri?kih dolara. Developeri iza ovog launchera ?esto imaju i snienja, a zna se dogoditi i da ga u odre?enom momentu ponude i potpuno besplatno.