ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Najbolja aplikacija za vremensku prognozu | ITRevolucija Najbolja aplikacija za vremensku prognozu | ITRevolucija
Najbolja besplatna aplikacija za vremenske prilike uvijek je vru?e osporavana kategorija, iako najpopularnija Accuweather nije pridolica, obi?na opcija koja se nudi korisnicima besplatno ipak... Najbolja aplikacija za vremensku prognozu | ITRevolucija

Najbolja besplatna aplikacija za vremenske prilike uvijek je vru?e osporavana kategorija, iako najpopularnija Accuweather nije pridolica, obi?na opcija koja se nudi korisnicima besplatno ipak se nalazi na popisu.

Najbolja aplikacija za vremensku prognozu

Vremenska prognoza Accuweather

Moda upravo sada koristite Accuweather na vaem Android ure?aju a da toga niste ni svjesni. Dugogodinje usluge za vremensku prognozu objavljuju podatke na mnogim aplikacijama i widgetima. Mnogi proizvo?a?i nude svoje ure?aje sa pred-instaliranim aplikacijama. Ve?ina njih smatra da Accuweather spada me?u najbolje aplikacije za vremensku prognozu, i to sa veoma dobrim razlogom.

Pa onda zato bi trebali koristiti AccuWeather? Preciznost koju ima ova najbolja aplikacija za vremensku prognozu je kombinovana sa jednostavnom navigacijom. Osim toga, veoma je jednostavna za upotrebu.

Accuweather je jednostavna i sigurna aplikacija, koja svoj posao odradi u stilu.

najbolje-aplikacije-za-vremensku-prognozu

aplikacije za vremensku prognozu

Zato AccuWeather spada me?u najbolje aplikacije za vremensku prognozu

AccuWeather je jedna od najboljih stranica za vremensku prognozu danas. Osim ove aplikacije koja prua veoma bogat sadraj, oni imaju mnotvo widgeta i ostalih aplikacija. AccuWeather ima jednostavne crne i bijele boje i pozadinu sa velikim slikama i grafikonima. Besplatna verzija ima dosta oglasa koji mogu iritirati, ali se oni uklanjaju sa nadogradnjom na AccuWeather Platinum.

Detaljni grafikoni za dnevne i satne temperature su veoma jednostavni za korisnike, to je jo jedna pozitivna stvar. Za AccuWeather se moe re?i da je najbolja aplikacija za vremensku prognozu jer ima i regionalne video prognoze. One se prenose preko The Weather kanala i imaju podrku za Android Wear.

Aplikacije za vremensku prognozu po widgetima 1Weather

1Weather je dobio veliki update po?etkom septembra. Ovo je uvijek bila aplikacija sa lijepim izgledom sa nekim od najljepih tamnih tema. Ali nakon updatea je i izgled postao druga?iji, te su sada kartice bijele. Ove kartice se ne mogu promijeniti u prelijepu prethodnu crnu temu, kao to moe pozadina, boja ikonica i razli?ite teme widgeta.

1Weather je najbolja aplikacija za vremensku prognozu zbog svog jednostavnog rasporeda i mnotvom widgeta. Posjeduje i Android Wear podrku i pozadine koje se mogu prilago?avati.

1Weather se vodi kao najbolja aplikacija za vremensku prognozu posebno za ljude koji imaju djecu.Ovo je prvenstveno zbog toga to pomae djeci da nau?e neto vie o vremenskim terminima. Kada dodirnete bilo koju statistiku na dnu glavne stranice, pojavit ?e se objanjenja tog pojma i korisni savjeti. Na primjer, kada barometarski pritisak opada postoji velika ansa da dolazi oluja.

najbolje-aplikacije-za-vremensku-prognozu-slika-2

aplikacije za vremensku prognozu

Najbolja aplikacija za vremensku prognozu po izgledu Yahoo Weather

Yahoo nosi status kao najbolja aplikacija za vremensku prognozu kada je izgled u pitanju. Ova aplikacija je bazirana na Weather Underground radovima, tako da sve prognoze dolaze iz mree privatnih solucija.

Pozadine na ovoj aplikaciji se povla?e sa Flickr-a, Yahoo servisa za slike. Ovo zna?i da ?ete mo?i dobiti lijepe fotografije raznih lokacija, a svaki put vas ?eka nova kad u?ete u aplikaciju. Tako?er, slike nekada mogu zavisiti od lokacije na kojoj se nalazite. Sam dizajn je veoma jednostavan i dobar, pogotovo ako elite da provjerite vrijeme na vie lokacija istovremeno.

Naalost, ne?ete se mo?i rijeiti neugodnih oglasa, ali na svu sre?u ne?ete na njih nailaziti previe. Ovo je prvenstveno zbog toga to se oglasi pojavljuju u sjeni menija izme?u lokacije i postavki.

najbolje-aplikacije-za-vremensku-prognozu-slika-3

najbolje aplikacije za vremensku prognozu

Najbolje vremenske prognoze po rasporedu Dark Sky

Dark Sky je vaila kao najbolja aplikacija za vremensku prognozu za iOS, a nedavno je stigla i za Android. Ono to ?ini ovu aplikaciju slavnom jeste ?injenica da vam precizno moe re?i za nekoliko minuta da li ?e padati kia ili ne. Osim toga, donosi osnovne informacije o vremenu trenutnu temperaturu, plimu i oseku, kako se podnosi temperatura i sli?no. Tako?er dobijate informacije o padavinama, brzini vjetra, vlagi, te UV indeksu.

Moete dobiti detaljne informacije o nadolaze?oj sedmici, iz sata u sat. Veoma prakti?na mapa dolazi sa opcijom koja vam pokazuje gdje pada snijeg ili kia irom svijeta, u bilo kojem trenutku. Yahoo Weather je najbolja aplikacija za vremensku prognozu po rasporedu jer dolazi sa mnogo notifikacija. Postoje mnoge opcije kao to dnevni pregled, prognoza za sljede?i sat, vana vremenska upozorenja vezana za vau lokaciju, te mnoge druge.

najbolje-aplikacije-za-vremensku-prognozu-slika-4

najbolje aplikacije za vremensku prognozu

Dark Sky je besplatna aplikacija, ali za neke dodatne mogu?nosti morat ?ete pla?ati $2.99 godinje.

Najbolje aplikacije za vremensku prognozu po jednostavnosti The Weather Channel

Ova aplikacija je doivjela dosta promjena u posljednje vrijeme, a njih dosta su je uveliko poboljali. Raspored je veoma jednostavniji i bolji nego prije, za razliku od prethodnog koji je bio ogroman.

Kako prolazite kroz aplikaciju dobijate vie detaljnih informacija. Tu se nalaze dnevne prognoze, radar, pa ?ak i socijalne mogu?nosti i kakvo je vrijeme na nekim skijalitima. The Weather Channel je jedan od najpoznatijih izvora informacija o vremenskoj prognozi na svijetu. Njihova aplikacija vai kao najbolja aplikacija za vremensku prognozu jer uzima komplikovano i pretvara ga u jednostavno.

Ba kao i Yahoo, The Weather Channel nema verziju za pla?anje/pretplatu da se oslobodite oglasa.

najbolje-aplikacije-za-vremensku-prognozu-slika-5

Palmary Weather

Jo jedna aplikacija koja je vrijedna spomena jeste Palmary Weather. U pitanju je veoma jednostavna i ?ista aplikacija kad je u pitanju dizajn. to se ti?e karakteristika ove aplikacije, dolazi sa 80.000 lokacija irom svijeta. Prua informacije o trenutnim vremenskim uslovima, 24-satnim (sa vremenskim intervalom od 1h), kao i od 10 dana. Osim toga ova aplikacija za vremensku prognozu nudi i informacije o pritisku, temperaturi, daje prognozu, brzinu vjetra i vlanost.
Jedna od najve?ih stvari koje krase ovu aplikaciju jesu widgeti. Dolazi sa 3 widgeta za po?etni zaslon, a sve ih moete urediti ili skloniti po potrebi. Tako?er trenutna temperatura ?e biti prikazana na statusnoj traci.

najbolje-aplikacije-za-vremensku-prognozu-slika-6-1