ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

MIUI 8: Sve što trebate znati MIUI 8: Sve što trebate znati
Android kao mobilni operativni sistem je u svojoj osnovi otvorenog koda što daje mogu?nost proizvo?a?ima mobilnih ure?aja da prilagode korisni?ko su?elje kako god oni... MIUI 8: Sve što trebate znati

Android kao mobilni operativni sistem je u svojoj osnovi otvorenog koda što daje mogu?nost proizvo?a?ima mobilnih ure?aja da prilagode korisni?ko su?elje kako god oni misle da njihovi korisnici žele. Ve?ina porizvo?a?a ure?aja napravi samo male kozmeti?ke zahvate, doda nekoliko aplikacija, pozadina i widgeta. No, neki kao što je Xiaomi urade mnoštvo izmjena u samoj srži operativnog sistema. Xiaomijev pristup operativnom sistemu je vrlo zanimljiv na više na?ina.

Xiaomi svoju ljusku Androida naziva MIUI (?ita se mi ju aj). MIUI predstavlja radikalan pristup Android modifikaciji, vizuelno se može uo?iti odre?ena sinteza Android i iOS elemenata u korisni?kom su?elju. Osim što dolazi na svim Xiaomi mobilnim ure?ajima, MIUI se može instalirati i na smartphone drugih proizvo?a?a (Sony, HTC, LG itd.). Trenuta?no je u svijetu oko 200 miliona aktivnih MIUI korisnika na preko 340 razli?itih modela mobilnih telefona.

MIUI 8

 

MIUI 8 je najavljen u Delhiju u junu 2016. godine a ve? u augustu ga je bilo mogu?e preuzeti putema OTA nadogradnje na podržanim Xiaomi mobilnim telefonima. Osma ina?ica MIUI su?elja donosi mnoštvo novina u odnosu na svogu prethodnika kao što su: novi dizajn, DualApps, skrolaju?i screenshotovi i sli?no. U nastavku ?emo pokušati obraditi ve?inu novina pojedina?no.

1) Dizajn

MIUI 8 predstavlja dizanjerski zaokret u odnosu na svog prethodnika. Donosi dosta snažnije boje i kontraste u svim dijelovima. Dosta pažnje je posve?eno interaktivnosti i animacijama. Na primjer boja pozadine prikaza temperature se mijenja u skladu sa pove?anjem/padom temperature, ikone konekcija u traci obavijesti se mijenjaju ovisno o stanju konekcija.

2) Dual Apps

Dual Apps

Dual Apps

Dual Apps omogu?uje korisniku korištenje dvije verzije bilo koje aplikacije. U praksi to zna?i da možete biti istovremeno prijavljani sa dva Facebook naloga ili istovremeno sa dva Viber broja. Na ovaj na?in korisnik se ne mora odjavljivati da bi pristupio drugim ra?unom, dovoljno je samo aktivirati Dual Apps opciju na mobitelu.

3) Second Space

Second Space

Second Space

Second Space je još jedna zanimljiva opcija u MIUI 8. U suštini ova opcija omogu?uje kreiranje dva razli?ita ra?una sa razli?itim aplikacijama, šiframa za otklju?avanje i svim ostalim. Korisnik može kreirati na primjer jedan poslovni i jedan privatni ra?un i koristii koji želi ovisno da li je na poslu ili kod ku?e.

4) Scrolling Screenshots

Scrolling screenshot

Scrolling screenshot

Za sve ljubitelje snimaka ekrana ovo je vrlo interesantna opcija. Snimak ekrana je tipi?no ograni?en na ono što se prikazuje na ekranu u specifi?nom trenutku. Sa MIUI 8, cijela web stranica bez obzira na dužinu se može snimiti. Ova opcija se koristi na na?in da se skupa pritisnu tipka za zaklju?avanje i tipka za smanjenje glasno?e, tada ?e se u gornjem desnom uglu ekrana pojaviti animirana ikona, klikom na nju otvara nam se novi ekran sa opcijama i gdje možete izabrati “Scroll” i time ograni?iti dužinu snimke ekrana. Na ovaj na?in mogu?e je napraviti snimke dužih ?lanaka, tekstova ili nepreglednih Facebook komentara.

5) Quick Ball

Quick Ball

Quick Ball

Još jedna u nizu zgodnih karakteristika MIUI 8 je “Quick ball”. Omogu?uje jednostavan metod kojim korisnik može dodirom pokretnog gumba na ekranu pristupiti ?esto korištenim akcijama kao što su: nazad, snimanje ekrana i sli?no. Opcije koje se mogu pokretati se mogu mijenjati i “Quick Ball” je dostupan i na zaklju?anom ekranu.

6) MIUI Kalkulator

Konverter valuta

Konverter valuta

Aplikacija kalkulator je redizajnirana u potpunosti te sada osim novog izgleda nudi pretvara? valuta, konvertere temperature, mase, brzine i sli?no.

7) Kamera

MIUI 8 kamera

MIUI 8 kamera

Kamera na MIUI 8 je poboljšana u odnosu na MIUI 7. Dodane su mnoge opcije direktno u aplikaciju i sve je prili?no logi?no poslagano u samoj aplikaciji kamere.

8) Aplikacija sigurnost

Sigurnosni centar

Sigurnosni centar

 

Xiaomi je u MIUI 8 uklju?io aplikaciju Security koja nudi nekolio veoma bitnih opcija.  Aplikacija je jednim dodirom da obriše sme?e i mepotrebne keš podatke naj?eš?e korištenih programa. Tu je tako?er antivirusni alat, blok lista, mjera? potrošenih mobilnih podataka i niz drugih zgodnih opcija.

ZAKLJU?AK

Xiaomi nije razo?arao sa MIUI 8. Pregršt dobrih opcija i vizuelna dopadljivost ?ine MIUI 8 uokvirenim proizvodom koji vrlo dobro prolazi kod publike na koju ovaj kineski prouvo?a? elektronike cilja. Me?utim Xiaomi ne odmara, softverski inžinjeri ve? rade na MIUI 9 koji bi trebao biti pušten kao nadogradnja ve? ove godine. ?ime ?e nas Xiaomi iznenaditi u novoj verziji ostaje da vidimo.