ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Koji je najbolji besplatni antivirus ? Koji je najbolji besplatni antivirus ?
Antivirusni programi dobrekvalitete ne moraju imati cijenu Najboljiantivirus Nedavno smo pisali o tome kako obrisati virus sa vaeg Windows ra?unara, a sada vam donosimo... Koji je najbolji besplatni antivirus ?

Antivirusni programi dobrekvalitete ne moraju imati cijenu

Najboljiantivirus

Nedavno smo pisali o tome kako obrisati virus sa vaeg Windows ra?unara, a sada vam donosimo listu najboljih besplatnih antivirusnih programa. Svaki ra?unar koji je spojen sa internetom treba imati antivirus, ali ne mora zna?iti da morate platiti za njega. Mnogi od najve?ih proizvo?a?a najboljih sigurnosnih softvera tako?er pruaju besplatne verzije koje pruaju odli?nu zatitu od online prijetnji.

Koritenjem nalaza stru?ne laboratorije za viruse AV-TEST moe se procijeniti stvarna u?inkovitost njihove zatite, ali to je samo po?etak pri?e. Va besplatni antivirus mora stalno raditi, ali ako vas iritira sa pop-up obavijestima ili previe koristi vae sistemske resurse, onda ?ete uskoro postati frustrirani.

Pa po?nimo sa procjenom.

1.) Avirabesplatni antivirus

Brz, u?inkovit i diskretan Avira je jednostavno jedan od najboljih besplatnih antivirusa

Istina je da su AV-TEST rezultati pokazali da ima mikronski manju zatitu od AVG-a, ali u pitanju je najlaki, najjednostavniji i najmanje sistem intenzivni antivirus paket koji moete dobiti. Ba kao da su njegovi programeri sjeli za stol i utvrdili ta?no ono to korisnici ele od antivirusnog paketa i uspjeno pronali ta?an odgovor.U pitanju je neto to vam ne?e smetati svake dvije sekunde sa obavijestima i ne?e usporiti va ra?unar.

besplatni-antivirus-slika-1

Dakle, hura za Avira besplatni antivirus. Tako?er, ne?e se odmah instalirati niz drugih paketa (uklju?uju?i sigurni web pretraiva?, VPN i sigurnu trailicu), iako su oni tu ako vam zatrebaju.

Nije u pitanju najblistaviji paket, i proces instaliranja je pomalo preventivan, jer Windows 10 konstantno trai auriranje prije nego to uklju?ite skeniranje. Me?utim, to je Microsoftova krivica. Sve u svemu, Avira besplatni antivirus je sjajan i sigurno najbolji antivirusni program ove godine.

2.) AVG besplatni AntiVirus

Vrhunski besplatni antivirus sa super jasnim interfejsom, AVG je odli?an izbor za svakoga

Iako je AVG besplatni antivirus upakovan u AVG Zen veliki oglas koji je osmiljen da vas potakne da instalirate sve AVG proizvode na svim ra?unarima u vaem domu ne?emo oklijevati da ga preporu?imo.

Za po?etak, AV-TEST je dao procjenu od 100% zatite za AVG AntiVirus. Skeniranje je prili?no brzo nakon prvog inicijalnog prolaza, a interfejs ignoriraju?i Zen nakratko je odli?an. Kombinirajte ga sa aplikacijom za mobitel i moete aktivirati skeniranje na vaem ra?unaru ?ak iako niste blizu njega.

besplatni-antivirus-slika-1

Me?utim, posjeduje i nekoliko mana. Na primjer, koli?ina dozvola koje AVG Web TuneUp ekstenzija trai od vas je prevelika. Osim toga, konstanto ?e zahtijevati da postavite AVG Yahoo kao po?etnu stranicu na vaem web pretraiva?u, ali to je dodatna komponenta.

3.) Panda besplatni antivirus

Besplatni antivirus koji koristi cloud skladitenje kako bi rasteretio va ra?unar

Proizvo?a?i Panda besplatnog antivirusa tvrde kako je to najlaki antivirusni program na svijetu. Ve?ina procesa koji bi se normalno izvravali na vaem ra?unaru se izvravaju preko cloud opcije. Me?utim, na testovima se ponaao neto sporije od Avira antivirusa, a AV-TEST je to potvrdio. Tako?er ima prosje?nu ocjenu u smislu otkrivanja virusa, koja stoji na otprilike 98% i neto manje od 100% za otkrivanje prijetnji.

Ovo su dobre ocjene i Panda je dobar besplatni antivirus pod uslovom da ne zaboravite odzna?iti opciju da preuzme vau po?etnu stranicu i trailicu prilikom instaliranja.

besplatni-antivirus-slika-2

Monitor procesa je veoma korisna stvar, pravi brza skeniranja i toliko ima jednostavnu prezentaciju da ?e se i najve?i tehnofobi uspjeti sna?i.Uklju?ite automatsku opciju USB vakcinacije kako bi osigurali va ra?unar od zaraze prilikom stavljanja ne?ega to bi moglo tetiti u USB portove.

4.) Comodo besplatni antivirus

Ozbiljan besplatni program za Windows, Comodo besplatni antivirus ne povla?i nikakve udarce

Ovo je jedan od najteih besplatnih antivirusnih paketa koji su dostupni. Izgra?en je od ozbiljnih Comodo sistemskih administrativnih pozadinskih procesa. Comodo besplatni antivirus posjeduje default-deny opciju, koja blokira svaki program koji nije na bijeloj listi. Dakle, ako vam neto promakne i va ra?unar psotane zaraen, to ?e biti vaa krivica.

Postoji cloud opcija skeniranja, tako da teoretski dri korak sa najnovije prona?enim prijetnjama i automatski se aurira po tome. AV-TEST je ovom antivirusu dao ocjenu od 100% procjene virusa, ali njegovi proli rezultati su negdje oko 97%.

besplatni-antivirus-slika-3

Iako Comodo besplatni antivirus ima otar dizajn, tako?er se moe opisati i kao neuredan. Konstantno ?e otvarati prozor za prozorom na vaem ra?unaru i ne?e prestati s tim.

Sigurno ?ete znati kad ste ga instalirali. Ali, barem posjeduje game opciju, tako da ?e automatski isklju?iti svoje akcije kada vam je potreban maksimalan performans vaeg ra?unara.

5.) Avast besplatni antivirus

Solidan besplatni antivirus, ali sa pomalo izblijedjelim rezultatima

Avast je nedavno kupio AVG kompaniju, ali je nova kombinovana kompanija potvrdila da ?e odrati oba brenda aktivnim. Dakle, ne morate brinuti da ?ete ostati bez usluge jednog ili drugog ako se odlu?ite za neki.

Avast besplatni antivirus zaista pomalo zabrinjava. Ranije u 2016. godini za Chromium-bazirani web prezraiva? koji zadano posjeduje (Avast SafeZone), utvr?eno kako ima ozbiljne sigurnosne propuste. Ono to je trebalo biti najsigurniji web pretraiva? na svijetu se na kraju pokazalo da nije. Avast je odmah zakrpio ovaj propust nakon otkrivanja, ali to je loa forma.

besplatni-antivirus-slika-4

Antivirusna strana ovog programa nije toliko strana. Ima veoma jasnu predstavu i prili?no dobar performans pod AV-TEST pritiskom. Osim toga, posjeduje i LastPass-esque password manager, odli?nu dodatnu opciju za zatitu vaih ifri.

Iako je tei na sistemu od nekih, ne?e previe guiti va ra?unar. ?ak i web pretraiva?, ako mu vjerujete, nije toliko lo.

6.) ZoneAlarm besplatni antivirus + Firewall

Dobra zatita od virusa i malwarea od strane firewall kralja

Nekada u tamnoj prolosti, kada su ra?unari bili slabi i kad je internet bio mlad, ZoneAlarm je bio vode?i besplatni firewall. Upravo zbog toga nije iznena?enje da ZoneAlarm besplatni antivirus dolazi sa firewallom, rijetkom osobinom me?u sli?nima. Ovo je ogroman plus, barem ako niste kompotentni za koritenje sopstvenog Windows firewalla.Veoma je jednostavan za podesiti i nudi zanimljiv uvid u promet koji dolazi i izlazi iz vaeg ra?unara. Moda bi mogli vidjeti stvari koje odbija prili?no zabrinjavaju?im.

besplatni-antivirus-slika-5

Naalost, AV-TEST nije izvrio procjenu antivirusnog dijela ZoneAlarm-a ve? godinu dana. To zna?i da mu ne moemo dati neko veliko povjerenje, ali rezultati iz 2015. su bili prili?no dobri.

Antivirusna baza i software se jo uvijek auriraju, ali vrijedi ga probati. Ako osje?ate potrebu za isprobanim i testiranim firewallom uz zatitu od virusa, onda je ovo odli?an izbor za vas.

7.) Immunet AntiVirus

Sigurnosni cloud-baziran dodatak kojeg moete instalirati uz va besplatan antivirus

Ovo je neto zaista neobi?no. Immunet AntiVirus je mala cloud-bazirana sigurnosna aplikacija koja je dizajnirana da radi samostalno uz postoje?i antivirusni program. Me?utim, AV-TEST ne nudi nikakve naznake o o?inkovitosti ove aplikacije, kao ni o ugledu Immunet-a.

Ipak, ne postoji razlog da ne isprobate ovu aplikaciju. Bazirana je na temelju kolektiva, to zna?i to vie ljudi prijavljuje prijetnje, to ja?a zatita postaje. Ba kao vakcina za va ra?unar.

besplatni-antivirus-slika-6

Ne?e posebno guiti va ra?unar kad bude radila uz neki antivirus, iako ?e tokom skeniranja pomalo uticati na CPU. Tako?er, ako su vam takve stvari bitne, mnogi korisnici tvrde kako ima zaista ruan dizajn.

8.) 360 Total Security

Poboljani antivirusni paket sa viestrukim metodama skeniranja prijetnji

Sa porukom Preko 52 milijarde prijetnji prona?enih u 2014., na bombasti?nom valu dolazi Qihoo 360 Total Security. Pretpostavljamo da koristi figure od strane programa tre?e strane kako bi skenirao va ra?unar. Oba Bitdefender (zadani) i Avira (koji bi trebao biti zadani) programa su tu, a Qihoo prua i par svojih na vrhu.

Predvidljivo ovo rezultira sa besplatnim antivirusnim paketom koji koriste vie sistemskih resursa od svih ostalih ovdje, skenira prili?no sporo, ali je proao AV-TEST i mnoge druge sa pozitivnim ocjenama.

besplatni-antivirus-slika-7

Ipak, ve?ina bi se odlu?ila za Avira besplatni antivirus i razumijemo zato. Qihoo je u prolosti bio optuen za varanje na AV testovima kako bi se prikazao kao mo?niji nego to jest.

9.) Besplatno izdanje Bitdefender antivirusa

Bitdefender baza virusa je odli?na, ali tehnologija skeniranja vie nije toliko dobra

Iako dolazi sa jakim brendom iza sebe, besplatno izdanje Bitdefender antivirusa je neto kao naknadna misao ovih dana. Morat ?ete se ba potruditi da ga prona?ete, a na stranici kompanije i dalje pie da je kompatabilan sa potpuno novim Windowsom 8. Zaista, sr softwarea nije aurirana jo od 2013. godine, ali su definicije virusa jo uvijek odrane.

Bitdefdender besplatni antivirus barem ako nita nije nametljiv. Sam se podvla?i zadano daleko u sistemsku paletu i daje minimalne obavijesti. Me?utim, nije najbri i sigurno ne moete imati potpunu vjeru u njega da moe prona?i svaki virus ili novije prijetnje.

besplatni-antivirus-slika-8

Tako?er vrijedi pogledati Bitdefender 60-Second skener virusa, malenu aplikaciju koju vrijedi imati na USB sticku. Ako ste dovoljno ludi da va ra?unar radi bez antivirusa, onda barem imajte ovu aplikaciju koja ?e vas napomenuti kada nai?e na neto nepoeljno.

10.) Windows Defender

Zadani windows antivirus sa laganim mogu?nostima, veoma tih i nenametljiv

Svaka nova Windows instalacija dolazi uz Defender po defaultu. Ako vaa nema Windows Defender preuzmite Microsoft Security Essentials ovdje. Pa zato se onda zamarati sa instaliranjem drugih besplatnih antivirusnih programa? AV-TEST rezultati koji se ti?u u?inkovitosti Windows Defendera otkrivaju zato. Test u maju na Windows 8 verziji je pokazao da je uspio uhvatiti samo 92.1% prijetnji. To jednostavno nije dovoljno za program koji se vodi kao cloud-bazirana zatita. Me?utim, vjerovatno moe biti jak protiv rasprostranjenih prijetnji.

besplatni-antivirus-slika-9

Vano je napomenuti da Windows Defender odra?uje svoj posao i nenametljivo prua zatitu prilikom novih instalacija. A kada do?e vrijeme za instaliranje ne?eg ozbiljnog, Defender se graciozno pojavljuje.

Veoma je jednostavan, sa najjasnijim interfejsom me?u svim paketima, a isto tako je jednostavan. Dok ?ekamo da Microsoft uloi izravan trud u osiguranje svojih operativnih sistema, postoji razlog zato je antivirusno trite jo uvijek aktivno.

Ako vas zanima koji je to najbolji antivirus za Windows 10,pro?itajte na ?lanak.