ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Kako ubrzati Windows 10 Kako ubrzati Windows 10
Kako ubrzati Windows 10 akoje ra?unar spor nakonodre?enog vremena? Da li je va ra?unar postepeno postao spor ili je odjednom dolo do nekih zastoja,... Kako ubrzati Windows 10

Kako ubrzati Windows 10 akoje ra?unar spor nakonodre?enog vremena? Da li je va ra?unar postepeno postao spor ili je odjednom dolo do nekih zastoja, postoji nekoliko razloga za to.

Kao i kod svih ra?unara, nemojte se plaiti obaranja sistemaukoliko neto ne radi kako treba. Ovo moe popraviti dosta problema i dosta je bra metoda neko da pokuavate sami ru?no rijeiti iste.

Kako ubrzati Windows 10 ?i?enjem sa CleanMyPC

Ukoliko elite o?istiti va ra?unar kako bi ubrzali rad na jednostavan na?in, onda je CleanMyPC odli?an program koji ?e odraditi svoj posao veoma lagano, a ?ak ?e i automatski ?istiti va ra?unar vremenom.

Kako ubrzati Windows 10 ?i?enjem sa CleanMyPC

Za razliku od konkurencije, ovaj program tako?er ima opciju ?iste deinstalacije (Clean Uninstaller), kako bi se oslobodili nepotrebnih aplikacija i kako bi po?istili sme?e koje su iza sebe ostavile. A sve to samo s jednim klikom!

CleanMyPC moete preuzeti besplatno ovdje.

Kako ubrzati Windows 10 pronalaskom programa gladnih resursa

Va ra?unar radi sporo jer neto koristi resurse. Na primjer, ukoliko iznenada po?ne raditi sporo, to zna?i da moda neki odbjegli proces koristi 99% vaeg CPU-a. Ili moda neka aplikacija ima curenje memorije, te koristi veliku koli?inu vae pohrane. Osim toga, neke aplikacije moda previe koriste va hard disk, uzrokuju?i druge aplikacije sporima kada trebaju u?itati ili spasiti neke datoteke na hard disk.

Da biste saznali vie, potrebno je da otvorite Task Manager. To moete u?initi desnim klikom na vau statusnu traku i odabirom Task Manager opcije, ili jednostavno pritisnete Ctrl + Shift + Escape na tastaturi. Na Windowsu 8, 8.1 i 10 novi Task Manager prua napredni interfejs koji sa razli?itim bojama ozna?ava aplikacije koje koriste mnogo resursa. Moete odabrati CPU, Memory i disk opcije kako bi sortirali listu aplikacija koje koriste najvie resursa.

Ovo je jedan od dobrih na?ina kako ubrzati Windows 10, a sve to trebate jeste da jednostavno zatvorite aplikaciju koja koristi mnogo resursa ru?no. Ako ne ru?no, onda moete jednostavno desnim klikom kliknuti na eljenu aplikaciju na listi, a zatim odabrati opciju End Task kako bi je zatvorili na silu, ili Delete na vaoj tastaturi.

Kako ubrzati Windows 10

Kako ubrzati Windows 10 zatvaranjem pozadinskih programa

Mnoge aplikacije imaju tendenciju da rade u pozadini, ili u podru?ju notifikacija na statusnoj traci. Ve?ina ovih programa se pokre?u automatski prilikom podizanja sistema vaeg ra?unara i ostaju raditi u pozadini, ali skriveni iza ikone strelice prema gore u desnom donjem uglu ekrana. Jednostavno kliknite na tu strelicu, desnim klikom kliknite na aplikacije koje ne elite da rade u pozadini i zatvorite ih kako bi oslobodili resurse.

Kako ubrzati Windows 10 zatvaranjem pozadinskih programa

Kako ubrzati Windows 10

Kako ubrzati Windows 10 onemogu?avanjem programa prilikom podizanja sistema

Ili jo bolje, sprije?avanje ovih aplikacija kako bi se utedila memorija i CPU ciklusi.

Na Windowsu 8, 8.1 i 10 postoji upravitelj programa prilikom podizanja sistema u okviru Task Managera. Njega moete koristiti kako bi upravljali pokretanjem programa prilikom podizanja sistema. Otvorite TaskManager i oti?ite na Startup karticu i onemogu?ite pokretanje programa koji vam ne trebaju. Windows ?e vam, na svu sre?u, re?i koje aplikacije najvie usporavaju sam proces podizanja sistema.

Kako ubrzati Windows 10 onemogu?avanjem programa prilikom podizanja sistema

Kako ubrzati Windows smanjivanjem animacija

Windows koristi zaista mnogo animacija, a one mogu u?initi va ra?unar neto sporijim.

Kako bi onemogu?ili ove animacije, pritisnite Windows tipku na vaoj tastaturi + X, ili jednostavno kliknite desnim klikom na Start dugme i izaberite System opciju. Zatim kliknite na Advanced System Settings ispod Performance stavke. Izaberite Adjust for best performace ispod Visual Effects stavke kako bi onemogu?ili sve animacije, ili Custom aplikaciju kako bi onemogu?ili pojedine koje ne elite vidjeti.

Windows 7 korisnici mogu do?i do ove opcije klikom sa desnim klikom na Computer, zatim Proporties, i Advanced System Settings.

Kako ubrzati Windows smanjivanjem animacija

Kako ubrati windows olakavanjem vaeg web browsera

Vjerovatno mnogo koristite va web browser i u mnogo slu?ajeva moe postati spor i samim tim usporiti i kompletan Windows. Kako ubrzati va pretraiva? pogledajte u tekstu. Dobra je ideja koristiti to manje dodataka ili ekstenzija, jer one usporavaju va web browser i koriste mnogo vie memorije.

Oti?ite na proirenja ili dodatke vaeg preglednika kako bi uklonili one koji vam nisu potrebni. Vjerovatno bi trebali omogu?iti click-to-play plug-inove. Prevencija Flasha i drugih sadraja od u?itavanja ?e zaustaviti koritenje CPU-a od strane nepotrebnog Flash sadraja.

Kako ubrati windows olakavanjem vaeg web browsera

Kako ubrzati Windows Malware i Adware skeniranjem

Pro?itajte na ?lanak na ovu temu: Koji je najbolji antivirus za Windows 10.

Postoji velika mogu?nost da je va ra?unar spor zbog toga to postoji zlonamjerni softver koji radi u pozadini i usporava ga. Ne mora zna?iti da je ?isti malware, moe biti i program koji prati vae web pregledavanje i dodaje jo reklama, na primjer.

Kako bi bili sigurni, skenirajte va ra?unar sa antivirusnim programom. Ovo bi trebali uraditi sa Malwarebytesom, koji hvata puno potencijalno neeljenih programa (PUP) koje ve?ina antivirusa ignorie. Oni se uunjaju u va ra?unar kada instalirate neke programe i gotovo sigurno ih ne elite.

Kako ubrzati Windows Malware i Adware skeniranjem

Kako ubrzati Windows osloba?anjem memorije na hard disku

Pro?itajte na ?lanak na ovu temu: Kako osloboditi memoriju na hard disku.

Ukoliko je va hard disk skoro popunjen, va ra?unar moe po?eti raditi dosta sporije. Morate ostaviti neto slobodnog prostora vaem hard disku. Nisu vam potrebni nikakvi deseti programi, jednostavno moete pokrenuti Disk Cleanup alat koji dolazi u Windows sistemu i zaista pomae. Svakako pro?itajte na ?lanak ispod podnaslova za vie detalja.

Kako ubrzati Windows osloba?anjem memorije na hard disku

Kako ubrzati Windows sa defragmentacijom hard diska

Defragmentacija hard diska zapravo i ne bi trebala biti neophodna na modernim verzijama Windows sistema. One automatski defragmentiraju mehani?ke hard diskove u pozadini. SSD* ure?aji zaista ne trebaju tradicionalnu defragmentaciju, iako ?e ih moderne Windows verzije svejedno optimizirati, ali to je u redu.

U ve?ini vremena ne bi trebali brinuti o defragmentaciji. Me?utim, ukoliko imate mehani?ki hard disk koji je natrpan razli?itim stvarima, pogotovo fajlovima od video igara, definitivno bi trebali otvoriti Windows Disk Defragmenter alat i obaviti skeniranje.

Kako ubrzati Windows sa defragmentacijom hard diska

Kako ubrzati Windows brisanjem nepotrebnih programa

Jednostavno otvorite Control Panel, na?ite listu instaliranih programa i izbriite one koje ne elite vie na vaem ra?unaru. Ovo mnogo moe pomo?i brzini rada vaeg ra?unara, jer ti programi mogu imati pozadinske procesore, stavke automatskog pokretanja, sistem servise, unose kontekstnog menija, te druge stvari koje mogu usporiti va ra?unar. Ovo ?e tako?er osloboditi neto prostora na vaem hard disku i poboljati sigurnost samog sistema.

Kako ubrzati Windows brisanjem nepotrebnih programa

Resetovanje vaeg ra?unara / Reinstalacija Windowsa

Ukoliko nai prethodni savjeti nisu rijeili va problem, jedno od bezvremenskih rjeenja , osim resetovanja ra?unara, jeste svjea Windows instalacija.

Na modernim verzijama Windows sistema (Windows 8, 8.1 i 10) podizanje sistema je lake nego ikad.Ne morate imati medije za instalaciju Windows sistema i oboriti sistem. Umjesto toga, moete jednostavno odabrati Reset your PC stavku kako bi dobili novu, svjeu Windows verziju. Detaljnije o ovom na?inu pro?itajte u tekstu http://www.itrevolucija.org/kako-vratiti-windows-na-fabricke-postavke/. Ovo je veoma sli?no obaranju sistema, jer ?e se svi instalirani programi i postavke sistema obrisati, ali ovaj put ne i datoteke.

Resetovanje vaeg ra?unara / Reinstalacija Windowsa

*Ukoliko va ra?unar ima mehani?ki hard disk kupovina SSD-a ?e tako?er drasti?no poboljati brzinu.