ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Saznajte kako napraviti Apple ID bez Kreditne Kartice | ITRevolucija Saznajte kako napraviti Apple ID bez Kreditne Kartice | ITRevolucija
Vjerovatno znate dosta prijatelja ili ste ?ak i vi jedni od onih koji ive na Balkanu, ali spadaju u mali procenat ljudi koji koriste... Saznajte kako napraviti Apple ID bez Kreditne Kartice | ITRevolucija

Vjerovatno znate dosta prijatelja ili ste ?ak i vi jedni od onih koji ive na Balkanu, ali spadaju u mali procenat ljudi koji koriste iPhone, a ne Android telefon. Jedna od njegovih mana je ta to pravljenje Apple ID moe biti problem, ako ne ivite u zemlji kojoj je Apple odobrio da koriste njegovu prodavnicu. U tom slu?aju ovo uputstvo ?e vam omogu?iti da skidatebesplatneaplikacije iz prodavnice. Kako napraviti Apple ID pro?itajte u nastavku teksta.

Da bi dobili mogu?nost kreiranja Apple ID naloga, a da ne idete u podeavanja, potrebno je da otvorite aplikaciju App Store, iTunes ili iBooks koja se ve? nalazi na desktopu vaeg ure?aja. Nakon ulaska u ovu aplikaciju otvori?e vam se paleta sa vie ponu?enih aplikacija. Neke od njih su potpuno besplatne, a postoje i one za koje je neophodno izvriti pla?anje. U?ite na tre?u po redu stavku Top charts pa izaberite bilo koju besplatnu aplikaciju, igricu, videozapis, pjesmu ili knjigu. U ovom koraku nije vano koju od aplikacija ?ete izabrati. Vano je samo da je aplikacija na ponu?enoj listi besplatnih aplikacija. Pored svake od stavki sa desne strane nalazi se opcija Get potrebno je da kliknete tu opciju i sa?ekajte nekoliko trenutaka dok se ne pokrene postupak preuzimanja aplikacije.Na vaem displeju pojavi?e se nova kartica u kojoj se trai da se prijavite sa odgovaraju?im Apple ID nalogom koji jo uvijek ne posjedujete. Potrebno je da izaberete opciju izradi novi Apple ID. U ovom trenutku ulazite u fazu izrade vaeg Apple ID bez kreditne kartice.

Pratite upustva koja su ispisana na vaem ekranu. Ponu?ene su vam ?etiri opcije, odnosno ?etiri na?ina pla?anja kreiranja Apple ID naloga (Visa, Master Card, Amex i Nijedno). Da bi ste dobili Apple ID nalog potpuno besplatno neophodno je da izaberite ?etvrtu opciju Nijedno. Nakon to ste izabrali opciju besplatnog kreiranja ID naloga bez kreditne kartice morate da izvrite i ostale traene korake koje vidite ispisane na kartici kako bi postupak registracije bio zavren.

kako napraviti apple id

Unesite neophodne podatke koji se od vas trae. U prvom polju unosite vau aktivnu email adresu. Vano je da imate mogu?nost ulaska na tu adresu, odnosno odgovaraju?u lozinku. U drugom polju je neophodno da unesete vau jedinstvenu lozinku koju ?ete koristiti svaki put kad elite da koristite va Apple ID nalog. Ova lozinka mora da sadri najmanje osam karaktera, mala i velika slova i brojeve.Zbog sigurnosnih rizika kompanija Apple od vas trai i da popunite odgovore na ponu?ena tri sigurnosna pitanja koja se koriste u slu?aju da zaboravite podatke svog Apple ID-a. Izaberite pitanja za koja smatrate da se uvijek moete sjetiti odgovora na njih.

Tre?a opcija koja vam se nudi je rezervna email adresa. Ovo je email adresa koja se koristi u slu?aju da zaboravite podatke vaeg primarnog email naloga. Tako?e i kod ove email adrese je vano da imate pristup odnosno neophodnu lozinku.

Zatim slijedi prostor za unoenje vaeg datuma i godine ro?enja, a posljednje to se trai je da upiete vae ime i prezime.

Na kraju forme imate mogu?nost da izaberete da li elite da vas Apple obavjetava o novim proizvodima, uslugama i auriranjima, odnosno da li elite da primate obavjetenja koja su u vezi sa novim multimedijalnim sadrajima i aplikacijama. Ukoliko ne elite primati dodatne obavjesti putem email adrese nemojte odabrati tu opciju.

kreiranje apple id

Nakon to ste zavrili postupak unoenja vaih podataka potrebno je da pri dnu obrasca jo kliknete na Kreiraj svoj Apple ID i procedura dobijanja naloga je gotovo zavrena.

Da bi va Apple ID bio u potpunosti aktivan i funkcionalan vano je jo da potvrdite email adresu koju ste unijeli na po?etku registracije u tre?em koraku. Provjerite vae email sandu?e. Trebalo bi da ste od kompanije Apple dobili email poruku u kojoj se nalazi link pomo?u kojeg moete ovjeriti vau email adresu. Nakon to kliknete na taj link bi?e pokrenut novi prozor sa ovim sadrajem u kojem ?e pisati da ste uspjeno verifikovali va Apple ID nalog.

Ovom verifikacijom se zavrava postupak kreiranja Apple ID bez kreditne kartice i va nalog je od sada u upotrebi za potpuno kori?enje ure?aja, od sinhronizacije dokumenata, fotografija, kontakata pa sve do preuzimanja besplatnih aplikacija. Ukoliko se na?ete u situaciji da nemate pristup App Store, iTunes ili iBooks aplikacijama, a neophodno vam je da brzo kreirate Apple ID nalog, posjetite slijede?i link:https://appleid.apple.com/account#!&page=create.

Primijetio sam da mi se u nekim slu?ajevima ne?e ponuditi None, a ovo su naj?e?i razlozi na koje trebate obratiti panju:

  • None opcija vam se ne?e pokazati ako ve? imate Apple ID poto je ilegalno praviti vie Apple ID-a. Apple kao i druge kompanije koriste spam filtere za svoj App Store, tako da ako prona?u konekciju izme?u informacija koje ste unjeli i drugog korisni?kog ra?una none opcije ne?e biti omogu?ena.
  • None opcija tako?er ne?e biti omogu?ena ako dugujete Appleu novce na ovom ili drugom korisni?komra?unu.Prije nego to se none opcija pokae morate otplatiti sve dugove.
  • Ako ste dio ne?ijeg Family Sharinga onda tako?er ne?ete dobiti opciju za none. Osoba koja je glavni u?esnik u Family Share opciji mora imati kreditnu karticu na svom Apple ID ra?unu.
  • Ako imate mjese?nu pretplatu (Subscription) na neki servis, kao Spotify, Apple Music ili bilo to drugo opcija none ne?e postojati poto vam je potreban na?in pla?anja da bi nastavili tu pretplatu. Ponitite pretplatu da bi vam se pokazala none opcija.
  • U nekim slu?ajevima opcija none se ne?e pokazati ako koristite App Store po prvi put. Jo nemamo potvrdu od Apple zato se ovo nekimadeava a nekima ne. Ako imate kreditnu karticu moete je upisati i nakon to se prva aplikacja preuzme, moete oti?i u potavke i promjentiti upciju pla?anja u none.