ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Kako formatirati HDD i SSD na Windows Operativnom Sistemu – ITRevolucija Kako formatirati HDD i SSD na Windows Operativnom Sistemu – ITRevolucija
Kupili ste novi hard disk. I sada elite da ga o?istite. Moda je pun preinstaliranog softvera koji vam ne treba. Ili ste kupili kori?en... Kako formatirati HDD i SSD na Windows Operativnom Sistemu – ITRevolucija

Kupili ste novi hard disk. I sada elite da ga o?istite. Moda je pun preinstaliranog softvera koji vam ne treba. Ili ste kupili kori?en SSD disk od nekoga i niste sigurni da su ga o?istili kako treba. A moda je disk formatiran za drugi operativni sistem poput Linux-a ili Mac-a, te je neupotrebljiv za instalaciju Windows-a.

Ma koji slu?aj bio u pitanju, uvek formatirajte disk koji ste kupili jer nikada ne znate ta je prethodni vlasnik mogao da sakrije na njemu – ne samo nepotreban softver, ve? i razne maliciozne programe, viruse, i druge opasne stvari. Ispod se nalaze instrukcije za formatiranje hard diska. Postupak je opisan korak po korak, a ukoliko se i nakon toga ne snalazite, uvek nam se moete javiti u komentarima.

Formatiranje HDD-a i SSD-a na Windows Operativnom Sistemu

Formatiranje hard diskazna?i brisanje svih podataka i resetovanje diskovih unutranjih datoteka na jedan od standardnih formata – NTFS, FAT32, EXT4, i tako dalje.

Windows 10 ?ini formatiranje hard diskova vrlo lakim, tako da sam proces nije teak. Najtei deo je zapravo imati dovoljno samopouzdanja da pratite instrukcije i ne brinete ho?ete li neto zabrljati.

  1. Otvorite Disk Management

Ve?ina korisnika radi ovo tako to otvori Start Meni i ukuca u polju za pretragu “Disk Management”, to otvara Control Panel opciju pod nazivomCreate and format hard disk partitions. Kliknite na nju da pokrenete Disk Management.

Postoji i bri na?in: u Windows-u 8.1 ili 10 pritisnite Windows tipku (drugi taster na levo od razmaknice)u kombinaciji sa X. Ovo ?e pokrenuti specijalni meni u kom treba izabratiDisk Management. Postoje i drugi na?ini, naravno, ali su nepotrebni kada moemo primeniti jedan od ova dva.

  1. Napravite Particije na Hard Disku (opciono)

Hard disk se moe podeliti na zasebne delove, zvane particije. Ovo vam omogu?ava da uzmete hard disk od 500GB i podelite ga na recimo, jednu particiju od 300GB i drugi od 200GB. Windows ?e ih prepoznati kao dva posebna hard diska (C: i D:, na primer).

U Disk Management prozoru ?ete videti postoje?e particije, diskove i nedodeljen prostor (ukoliko postoji), kao na slici:

Ovako izgleda Disk Management prozor

Desni klik na nedodeljen prostor (unallocated space), potom izaberiteNewSimple Volume.

Otvori?e se novi prozor, klikniteNext. U prozoru koji se pojavi upiite veli?inu particije u Megabajtima (MB).

Potom ponovo kliknite naNext.

U slede?em prozoru tako?e klikniteNext.

Na strani za formatiranje, izaberite format koji vam najvie odgovara (naj?e?e je to NTFS). KlikniteNexti potom idite naFinish.

Sada ste kreirali particiju. Ponovite ovaj proces ukoliko elite da napravite vie particija.

Tako?e je mogu?e i izabrati vie particija i kombinovati ih.

Ve?ina modernih hard diskova i SSD-ova su unapred formatirani kao jedna velika particija od strane proizvo?a?a, tako da ovaj korak nije neophodan da biste nastavili. Naravno, trebalo bi da razmotrite deljenje vaeg hard diska na vie delova zbog bolje organizacije i boljeg ?uvanja podataka. Ili ako je hard disk kupljen kori?en, potrebno je napraviti nove particije u skladu sa vaim eljama.

  1. Izaberite Pravi Hard Disk ili SSD

Pogledajte listu particija ozna?enih slovima i na?ite onu koju elite da formatirate. Desni klik na eljenu particiju, i izaberiteFormat. Obratite posebnu panju kada ovo radite! Formatiranje pogrene particije moe imati ozbiljne posledice, od gubitka li?nih podataka do neupotrebljivog operativnog sistema.

Savet:Novi, neformatirani diskovi su ozna?eni kao RAW u koloni File System dok su formatirani diskovi ili NTFS ili FAT32. Linux koristi format EXT4.

Particija na kojoj je instaliran Windows (uglavnom ozna?ena sa C: ali nije pravilo) se ne moe formatirati dok je aktivna. Formatiranje ove particije zahteva komplikovanije metode koje ?emo opisati u nekom slede?em ?lanku.

  1. Izaberite Prava Podeavanja

Volume Labelje ime particije koje ?e se pojaviti kada otvoriteThis PC(Moj ra?unar). Moete ga imenovati kako god elite, dokle god koristite slova i brojeve. Specijalni znakovi nisu podrani, kao ni pravljenje razmaka.

Za File System bi trebalo izabratiNTFS. To je najnoviji format kori?en od strane Microsoft-a i ve?ina modernih hard diskova je optimizovana za ovaj format, posebno SSD diskovi. U nekim slu?ajevima se koristi i FAT32, ali ukoliko niste iskusan korisnik, najbolje je drati se NTFS formata.

to se ti?eAllocation unit sizepolja, treba ga ostaviti naDefault.

Preporuka je da se od?ekira ku?icaPerform a quick format. Brzo formatiranje se vri sa pretpostavkom da je disk potpuno ispravan, dok ?e standardno formatiranje zapravo pro?i kroz ceo disk i temeljno ga o?istiti. Mana standardnog formatiranja je to to ume da traje neto due, dok je brzo formatiranje gotovo u roku od dva minuta.

Tako?e se preporu?uje da ku?icaEnable file and folder compressionostane od?ekirana, zato to moe imati negativan uticaj na svakodnevnu upotrebu diska. Ova opcija je bila daleko korisnija nekada kada je prostor na hard diskovima bio poprili?no ograni?en.

  1. Formatirajte i Uivajte

Kliknite OK i upozorenje o gubitku podataka ?e se pojaviti. Pre nego to nastavite, uvek proverite da li hard disk sadri neto vano – i ako je to slu?aj, postarajte se da bekapujete podatke na sigurnu lokaciju.

Ponovo kliknite OK i sa?ekajte dok se proces ne zavri. Puno formatiranje moe potrajati od nekoliko minuta do nekoliko ?asova. I to je to!

Ukoliko imate pitanja, slobodno nam se obratite u komentarima. Rado ?emo vam pomo?i.