ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Huawei P9 Lite recenzija | ITRevolucija Huawei P9 Lite recenzija | ITRevolucija
Budu?i da su budetski telefoni poja?ali svoje specifikacije, o?ekivanja o tome ta bi budetski telefon trebao ponuditi brzo su porasla. 8MP kamera vie nije... Huawei P9 Lite recenzija | ITRevolucija

Budu?i da su budetski telefoni poja?ali svoje specifikacije, o?ekivanja o tome ta bi budetski telefon trebao ponuditi brzo su porasla. 8MP kamera vie nije dovoljna, niti 1GB RAM-a.

Sre?om, Huawei P9 Lite ne dolazi na kratko na bilo kojem od tih fronta. Sadri blizinu srednjih trita po specifikacijama na razli?ite na?ine i, za razliku od tolikih ure?aja prije njega, nije izgra?en oko jedne funkcije koja treba da mu donese popularnost. Umjesto toga, ima uravnoteenu listu specifikacija koje se ne pojavljuju u bilo kojem podru?ju.

U tu svrhu, ?ipset okvira jezgre Kirin 650 snabdijeva se s 3 GB RAM-a kako bi se formirao telefon koji ?e obra?ivati sve to traite od njega bez naplate za performanse koje vam nisu potrebne.

S 16 GB interne memorije, koja se moe proiriti preko microSD-a do 128 GB, ima i dovoljno mjesta za udobnost.

Ne brinite ni za kameru. Primarna kamera od 13MP, f / 2.0 pridruuje se 8MP kameri okrenutoj prema naprijed, koja moe poboljati vae selfije, tako da zajedni?ke slike sa prijateljima izgledaju to bolje.

Me?utim, ono to bi moglo biti malo vie zabrinjavaju?e je softver telefona. Iako Android Nougat (http://www.itrevolucija.org/android-7-0-nougat/ ) radi ve? vie od ?etiri mjeseca, Huawei P9 Lite i dalje pokre?e Android 6.0. Da stvar bude gora telefon je opremljen Huaweijevim emotivnim korisni?kim interfejsom, Androidovim skinom koji nikada nije bio prili?no nadahnut poput TouchWiz ili Sense.

Dizajn

Huawei je bivi kralj tanke plastike. Kompanija se ipak promijenila i napravila neke lijepe telefone tokom proteklih nekoliko godina. Ugodno, Huawei P9 Lite nastavlja ovaj trend.

Da, postoji malo kopiranja iPhonea oko metalnog kadriranja telefona koji je presje?en sa strane dviju smjelih antenskih linija, ali jedva da je ovaj telefon jedini koji ima ovaj detalj dizajna.

Iako je ugodan oku, nije sav luksuyan, a u pore?enju sa svojim velikim bratom, Huawei P9, Lite je vidljivo pristupa?nija opcija.

P9 aluminijski unibody dizajn je zamijenjen, s glatkim, ravnim plasti?nim le?ima koje ukraavaju ovaj ure?aj. Ovo nije lo telefon, daleko od toga, ali ni on nema wow faktor, ?ak ni u ovom rasponu cijene. Plasti?na zadnja strana je gruba na dodir, ali tako?e je malo glatka , nude?i malo to se ti?e hvatanja.

To je tako?e korak nazad u pore?enju sa konkurencijom. Sva metalna tijela Wileyfox Swift 2 X i Honor 6X guraju P9 Lite daleko od sebe. to se ti?e cjelokupnog vizualnog izgleda i ergonomije, P9 Lite ima nekoliko detalja koji mu daju prednost.

Uprkos ekranu od 5,2 in?a, telefon se ne osje?a posebno velikim. Ako ste do sada imali telefone sa 720p ekranima, onda ?ete biti zadivljeni prelazom na ovaj telefon, jer iz mog iskustva najvie sam vidio razlike u rezoluciji sve do 1080p, kasnije ve? ljudsko oko nije u stanju da prepozna tu gustinu piksela.

Kamera

U idealnim uslovima snimanja, 13MP kamera Huawei P9 Lite je uspjena , ali daleko od najboljih snappera koje sam vidio, ?ak i po ovoj cijeni. Fokus se moe pomaknuti, s rubovima ?esto ispranim, a ne otrim.

Telefon je vie nego sposoban za snimanje fotografija vrijednih dionica, ali ne?ete se udaljiti od printanja svojih slika, ili koritenja vaeg glavnog fotoaparata.

Ova su pitanja samo dodatno sloena kada se svjetla tako?e spuste. Kamera za no?no vrijeme nije tu.

Ono to fotoaparat P9 Lite nedostaje u finesi,nadokna?uje vie nego to se ?ini u opcijama snimanja. Mnogo ih je. Prije?ite prstom s bo?ne strane prikaza fotoaparata i tretirate se s vie od deset alata za snimanje i opcija konfiguracije fotoaparata.
Osim to se moe povezati s razinama osvjetljenja i kontrasta, te aktivirati pra?enje objekata i slikanje na osmijeh, fotoaparat se moe upravljati putem vaeg glasa i postoji brz na?in rada.

Dinami?ki raspon je ono to nedostaje. Podru?ja svjetla i tamne mrlje u sredini stvaraju snimke koje nemaju detalja i definiciju. Ova pitanja povezana su nedostatkom HDR (visokog dinami?kog dometa) snimanja.

Stvari se ipak poboljavaju. Prednja strana, P9 Lite ima 8MP selfie shutter s f / 2.0 objektivom. Ovo je jedna od boljih ponuda ovog telefona, sposobna za impresivno dobro zaobljene snimke.

Ipak, proputa Huaweijev Beauty mode. Pametna verzija plasti?ne kirurgije i dodatak koji je najbolje ostaviti za ve?inu korisnika, manipulie vaim slikama na zabrinjavaju?e na?ine. Moete ga onemogu?iti ili smanjiti razine, ali samo stvara neeljeni sloj faffa oko slikanja jednostavne fotografije. Zna?i da ako planirate slikati dok ste na odmoru u drugoj dravi sve bitne stvari slikate po danu, jer tada su slike najboljeg kvaliteta.

Da li ga trebam uzeti?

Ako ste u potrazi za telefonom s ?vrstim ekranom i pristojnim dizajnom, Huawei P9 Lite je vjerodostojna opcija.Ipak, nije najbolje.Ure?aji poput Moto G4 Plus i Wileyfox Swift 2 X su sli?no pristupa?ni i vjerovatno bolji.

Ako elite da telefon izgleda kao flagship, valja razmatrati.Sadri sve funkcije koje elite i trebate, samo bez ikakvog istinskog uivanja.

Za koga je ovaj telefon?

Telefon za mase, Huawei P9 Lite je za one koji ele pristupa?ni telefon koji se fokusira na stil jednako kao i stvar.

To je telefon koji ?e ugoditi onima koji nadogra?uju s ure?aja koji su stariji od nekoliko godina i koji nisu svjesni kako su standardi porasli u pristupa?nom telefonskom sektoru.

Zaklju?ak

Huawei P9 Lite je dobro zaokruen i ostvaren telefon, ali onaj koji se osje?a bez mjesta. Priutiv je bez uistinu velike vrijednosti za novac, a sadri niz specifikacija i ukupnu izvedbu koja je dobra bez ikakvih problema u veli?ini.

U takvom konkurentnom dijelu trita, to je telefon koji se ne izdvaja iz konkurencije bez ikakve pogreke. Kao to sam ve? rekao mana ovog telefona je ?injenica da nema nita to ga uzdie puno iznad srednje klase, jer je takav da je u svakom segmentu poprili?no dobar i ne zaostaje nijedna komponenta tako da cijeli telefon gubi kvalitet.