ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

HD kamere – najbitniji parametri HD kamere – najbitniji parametri
Kvalitet snimaka se poslednjih decenija bitno razvio u odnosu na tradicionalne, analogne kamere. Danas se na najvie proizvode i naj?e?e se mogu na?i HD... HD kamere – najbitniji parametri

Kvalitet snimaka se poslednjih decenija bitno razvio u odnosu na tradicionalne, analogne kamere. Danas se na najvie proizvode i naj?e?e se mogu na?i HD (high definition) kamere koje su postepeno zamenile analogne, iako se, naravno, i analogne kamere i danas mogu na?i u radnjama.

HD rezolucija

Kada se govori o HD kamerama misli se isklju?ivo na kvalitet rezolucije snimaka koji te kamere pruaju. HD rezolucija koja se danas nalazi u najiroj upotrebi je rezolucija od 720p i 1080p, koji ozna?avaju kvalitet videa po broju piksela u vertikalama. Dakle, rezolucija od 1080p ima 1080 piksela u vertikali.

Tako?e, treba napomenuti da ove dve video rezolucije nisu vrhunac u rezoluciji danas. Pojavile su se bolje rezolucije sa vie piksela, to su rezolucije od 1440 piksela i 4K rezolucija koja vertikalno ima 2160 piksela, a horizontalno 3840 piksela. Trenutno je najvia rezolucija 8K sa svojih izuzetnih 4320×7680. Mora?emo nekoliko godina sa?ekati da ovakve kamere postanu pogodne za na dep.

Sve u svemu, u HD rezoluciju spadaju sve ove rezolucije, ali one se razlikuju po kvalitetu. Samo HD rezolucijom se naj?e?e smatra rezolucija od 720p. Full HD 1080p, QHD 1440, a korak iznad nje je 4K iliti UHD (ultra high definition) od 2160p i FUHD (full ultra high definition), takozvani, 8K od 4320p.

Profesionalni sistem integratori koji se bave ugradnjom video nadzora po?eli su da ugra?uju i full HD kamere u sisteme nadgledanja.

vrste hd rezolucije

Vrste HD kamera

HD snimci se prili?no ?esto prave sa digitalnim fotoaparatima, kojima to, zapravo, nije osnovna namena, ali i oni mogu napraviti sasvim pristojne snimke sa HD rezolucijom. Kada elite da pravite snimke sa digitalnim fotoaparatom nije vam vano koliko kamera ima mega piksela. Slike koje prave fotoaparati danas obi?no imaju oko dvadeset ili preko dvadeset mega piksela. Za kvalitetne video snimke na digitalnim fotaparatima je najvanije da imaju HD rezoluciju.

HD kamkorderi ?e najvie odgovarati HD televizorima koji se danas nalaze u ve?ini domova. Danas se naj?e?e prodaju kamkorderi koji imaju rezoluciju od 720p i 1080p. Ovakve kamere naj?e?e koriste jutjuberi ba zato to su snimci ovakve rezolucije odli?ni i najbolje prilago?eni ure?ajima na kojima se putaju.

Pametni telefoni su, tako?e, toliko napredovali da mnogi od njih imaju HD kamere. Posledica ovakvog razvitka mobilnih telefona rezultivala je time da mnogima kamkorder nije ni potreban da bi snimili kvalitetan HD video.

HD kamere se, tako?e, koriste i u svrhe bezbednosti. To su naj?e?e IP kamere, koje su znatno unapredile obezbe?enje domova sa HD rezolucijom. Naime, IP kamera je u stanju da zumira snimak do detalja, to zna?i da su u stanju da se na snimcima bistro vide sumnjiva lica, ili registarske tablice automobila.

HD web kamere su tako?e popularne me?u jutjuberima. Ove kamere imaju bolju sliku od HDR kamera koje se danas naj?e?e ugra?uju u laptopove. Kod ovako kvalitetnih kamera izbe?i ?ete one iritiraju?e kvadrati?e koje se pojavljuju na ekrnu kada je spora internet mrea ili kada se tokom razgovora na Skajpu slika sporo u?itava.

GoPro HD kamere su danas izuzetno popularne ba zato to pruaju druga?iju fisheye perspektivu (perspektiva ribljeg oka), koja sa izuzetnim kvalitetom HD rezolucije prua poseban ugo?aj. Gledaju?i ovakve snimke imate ose?aj kao da ste u njih uvu?eni.

GoPro kamere naj?e?e koriste ljudi od akcije koji svoje vole da snimaju svoje avanture. Zato je ovakvim kamerama visok kvalitet snimka preko potreban da bi na najbolji na?in do?arao odre?eni doivljaj.

Ako elite da snimate iz najneverovatnijih perspektiva i zahtevate visok kvalitet slike ili snimka za vas je savren izbor dron sa HD kamerom. Dronovi se naj?e?e koriste da obelee sa visine razli?ite manifestacije, koncerte, svadbe, kao i zanimljiva putovanja.

Gledajte samo da je vreme lepo, to moete preko real time meteograma na sajtu TT Group na primer za vreme u Sarajevu ili Banja Luku.

Naime, dronovi prave najbolje slike iz pti?ije perspektive, mogu leteti u visine koje su izvan vaeg dometa, a uz HD rezoluciju ?e vam pruiti slike i snimke na kojoj ?e se videti najsitniji detalji.