ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Freelancer.com: Servis za digitalne honorarne poslove Freelancer.com: Servis za digitalne honorarne poslove
Freelance je postala ustaljena fraza u govornom engleskom, a kod nas bi se mogla prevesti kao honorani poslovi. Predstavlja oblik organizacije poslovanja kada osoba... Freelancer.com: Servis za digitalne honorarne poslove

Freelance je postala ustaljena fraza u govornom engleskom, a kod nas bi se mogla prevesti kao honorani poslovi. Predstavlja oblik organizacije poslovanja kada osoba (u ve?ini slu?ajeva individualno) oglaava neke usluge online ili trai sa ve? ponu?ene liste poslova svoj sljede?i projekat.

Jedan od takvih servisa je i Frelancer.com. Uspostavljen je 2009, godine u Sidneju (Australija) sa uredima diljem svijeta. Osnovna ideja iza ove web stranice je omogu?avanje kontakta izme?u onih kojima treba odraditi neki posao i izme?u freelancera koji se bave odre?enom vrstom posla ili ponudom usluga.

Od nedavno Freelancer.com nudi i vlastitu Androidu aplikaciju koju moete skinuti klikom na link ispod:

3

Nakon instalacije i pokretanja aplikacije potrebno je napraviti ra?un na freelance.com, tj. izvriti registraciju.

Registrirati se je mogu?e i koritenjem Facebook naloga, to dosta olakava proces. Nakon uspjene registracije moemo po?eti pretraivati ponude za poslove ili surfati po kategorijama tragaju?i za primamljivom poslovnom ponudom.

Nakon to u nekoj od kategorija ili upotrebom trailice prona?emo odre?eni posao, imamo opis posla koji se nudi i ponude od drugih korisnika koji ele raditi ovaj posao, to moete vidjeti na sljede?im slikama:

Ukoliko smatrate da moete neki posao odraditi dovoljno je pritisnuti “Place bid” i moete konkurisati za va prvi freelance posao. to se ti?e izbora poslova, ima za svakoga poneto uklju?uju?i: dizajn vitizki, flyera, banera pa do kreiranja kompletnih web stranica.