ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Besplatni Antivirus za Android Telefone – ITRevolucija Besplatni Antivirus za Android Telefone – ITRevolucija
U posljednjih nekoliko godina, jako se pove?ao broj korisnika Android telefona diljem svijeta, i pitanje sigurnosti Androida je postalo jedna od glavnih zna?ajki korisnicima.... Besplatni Antivirus za Android Telefone – ITRevolucija

U posljednjih nekoliko godina, jako se pove?ao broj korisnika Android telefona diljem svijeta, i pitanje sigurnosti Androida je postalo jedna od glavnih zna?ajki korisnicima. Korisnici su vie zabrinuti za sigurnost ra?unala, ali cyber kriminalci ?e?e ciljaju na korisnike androida, znaju?i da su oni nemarniji ili su uvjereni da virus na mobitelu nije u mogu?nosti napraviti ikakvu tetu. Na tritu postoji i velik broj besplatnih antivirusnih aplikacija ali samo su neke od njih relativno popularne. Avast besplatna antivirusna zatita je jedna od najboljih na tritu, i ima jedan od najboljih antivirusnih softvera koji se mogu dobiti bez naknade.

Avast je #1 zatita za mobitele i kompjutere ve? nekoliko godina zaredom. Postao je jedna od najpopularnijih besplatnih antivirus za androide i preporu?uje ga vie od 2 milijuna korisnika u Google Play store-u. Avast osigurava i antivirusnu zatitu i zatitu protiv kra?e sa visokom ocjenom korisnika od 4.4 zvjezdica od 5 u Play Store-u. Avastova besplatna antivirusna zatita titi mobitel od malware-a, virusa,Trojanaca, spyware-a i dri mobitel zati?enim od hakera.

Glavne zna?ajke besplatne Avast antivirusne aplikacije

Skener Virusa

Aplikacija pokre?e skener virusa u potrazi za potencijalno zaraenim aplikacijama koje ste moda skinuli na mobitel. Ta ?e radnja potrajati minutu, dvije ako imate mnogo aplikacija. Moj je mobitel skeniran u manje od jedne minute. Moete tako?er izabrati i mogu?nost automatskog skeniranja aplikacija i datoteka koje ?e se redovno ponavljati u odabranim vremenskim intervalima tj. danima po vaem izboru.

Zatita Protiv Kra?e

Slobodno instalirajte ovu vrstu zatite u istoj antivirusnoj aplikaciji i ona ?e vam omogu?iti: pronalazak mobitela ukoliko ga izgubite ili bude ukraden, zaklju?avanje ili brisanje svih osjetljivih privatnih podataka koje ste pohranili u svoj mobitel.

Mobilna Podrka

Ovo je jo jedan od Avastovih sjajnih na?ina da zatiti svoj mobitel. Moete skidati podatke kao to su glazba, videi, fotografije ili neke druge vrste medijskih datoteka i va ?e ih android pohranjivati na serveru u obliku ‘cloud-a’.To je iznimno vano jer ?ete, u slu?aju da vam se mobitel oteti, jednostavno do?o do svojih podataka i povratiti ih na svoj telefon.

Zaklju?avanje Aplikacija

Ovo je jo jedna bitna zna?ajka koju prua Avast a koja se meni osobno najvie svi?a. Imate mogu?nost individualno izabrati koje aplikacije elite zaklju?ati i na taj na?in onemogu?iti neovlateni pristup istim aplikacijama koje sadre privatne podatke. Zapravo, birate PIN broj kojim ?ete vi uvijek mo?i pristupiti zaklju?anim aplikacijama, ali drugi korisnici ili npr. hakeri ne?e. U slu?aju da zaboravite svoj PIN, samo otvorite svoj Avast ra?un ili koristite svoj broj mobitela i povratit ?ete informaciju o PIN-u. Ovo je jako bitne informacija jer je danas najvie ugroena upravo privatnost korisnika.

avast besplatni antivirus za android

Zatita Privatnosti

Ovo je opcija koju Avast nudi u sklopu svoje Avast Premium aplikacije, a sprije?ava pristup reklamama i potencijalno loim porukama da se pojave na vaem mobitelu.

Upravitelj Aplikacijama

On sadri listu svih aplikacija ili listu svih pokrenutih aplikacija na vaem mobitelu. U slu?aju pokrenutih aplikacija lako moete pratiti koliko je neka aplikacija zahtjevna za va mobitel, koliko mjesta zauzima, kad ste je zadnji puta pokrenuli i koliko je resursa troila ta ista aplikacija. Moete je prisilno zatvoriti ukoliko vam vie nije potrebno da je pokrenuta.

SMS Filter i Filter Poziva

Na svom ure?aju moete stvoriti grupu i dodati u nju izabrane ?lanove. Tako moete blokirati bilo koji dolazni ili odlazni poziv upu?en toj grupi. Na ovaj na?in moete izbje?i lane poruke ili pozive neeljenih pozivatelja. Tako?er moete postaviti i dane i vrijeme kada elite da mobitel bude blokiran na taj na?in.

Firewall

Firewall slui da hakeru blokira pristup vaem mobitelu. Neke aplikacije koje ste skinuli na ure?aj su moda napravljene od strane hakera kako bi pristupili vaim privatnim podatcima. Takvu vrstu hakerskog napada najlake ?ete blokirati koritenjem ovog Firewall-a.

Mjera? koritenja mree

Moete izmjeriti sve dolazne i odlazne podatke posebno za svaku vau aplikaciju. Ti se podaci pokazuju za 3G/4G, WiFi i Roaming posebno i za sve skupa.

antivirus za android

to mi se svidjelo vie, a to manje?

Postoji jedna stvar koa me zabrinjava kao korisnika Zatite protiv kra?e. Kod instalacije izvan Play Store-a moram koristiti prijateljev broj mobitela kako bi primio SMS obavijest. Umjesto toga, puno bi prakti?nije bilo koritenje moje email adrese jer mi nije drago koristiti ne?iji tu?i broj telefona.

Zaklju?ak

Sve u svemu, jako mi odgovara ova besplatna antivirusna aplikacija i zadovoljave svojom zatitom protov virusa, malware-a, spyware-a i mrene kra?e identiteta. Avast je poznati odli?ni besplatni antivirusni softver i za mobitele i za stolna ra?unala. Na Google Play-u moete pro?itati neke odli?ne informacije i komentare tisu?a korisnika. Ukoliko jo ne koristite nikakvu antivirusnu zatitu za svoj mobitel, instalirajte besplatno Avast! i uivajte.