ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Android Marshmallow 6.0 | ITRevolucija Android Marshmallow 6.0 | ITRevolucija
Android Marshmallow ili esta po redu ina?ica Google-ovog operacijskog sistema (6.0) je trenutna jedna od najkoritenijih verzija Androida. Kroz ovaj ?lanak ?emo obraditi najbitnije... Android Marshmallow 6.0 | ITRevolucija

Android Marshmallow ili esta po redu ina?ica Google-ovog operacijskog sistema (6.0) je trenutna jedna od najkoritenijih verzija Androida.

Kroz ovaj ?lanak ?emo obraditi najbitnije karakteristike Marshamallow-a.

Dizajn

Android Marshmallow je veoma sli?an svom prethodniku (Lollipop ili 5.0/5.1) na mnogo na?ina. Google-ov prepoznatljivi “Material design” je o?itiji nego ikad prije i glavni elementi su?elja su ostali nepromijenjeni: Postavke, traka s obavijestima i kontrolne tipke. Ali ipakAndroid Marshmallow posjeduje neke nove karakteristike u pogledu izgleda.

Android omogu?uje stvaranje pre?ica ka pojedinim opcijama unutar postavki, kao to su zaslon ili baterija, ali prije Marshmallowa ikonice za ove pre?ace su bile sve identi?ne. Marshmallow sada uvodi distinkciju prikazuju?i unutar klasi?ne ikonice zup?anika i ikonu koja ozna?ava prema kojoj ta?no opciji pre?ac vodi. Primjer moete vidjeti na slici ispod.

Pre?aci postavki

to se ti?e prikaza zaklju?anog ekrana, on je gotovo nepromijenjen od Lollipopa s iznimkom promjene pre?aca u donjim kutevima ekrana. Naime, pre?aci za kameru i tipkovnicu za pozivanje iz Lollipopa su djelimi?no izmijenjeni na na?in da umjesto tipkovnice za biranje brojeva sada imamo pre?ac ka Google glasovnoj pretrazi. Ovo jo jednom dokazuje koliko Google promovira glasovne komande unutar Android operacijskog sistema.

Glasovne komande

Glasovne komande

Ista funkcionalnost glasovnih komandi ugra?ena je i u po?etni zaslon kroz Google pretragu. Ostatak po?etnog zaslona je isti kao i kod prethodne verzije Androida.

Po?etni zaslon

Animacije su na Marshmallowu jo bitniji dio sistema. Kretanje izme?u aplikacija i stranica je u ve?ini slu?ajeva popra?eno animacijama koju su vrlo dobro odra?ene i doprinose sveop?oj ispoliranosti ove ina?ice Google-ovog operacijskog sistema.

Aurirana verzija sistema 6.0.1 je donijela i 200 novih emoji smajlija :).

Performanse

Najve?i novitet na Android Marshmallowu je Doze. Radi se o inteligentnom upravljanju potronjom baterije. Doze prepoznaje kada se ure?aj ne koristi (npr. stoji na stolu) i uklju?uje hibernacijski mod.

Utede pri potronji baterije su fenomenalne. Gdje su druge verzije Androida gubile 15-25 procenata baterije, Marshamallow potroi u prosjeku 3-5 posto.

Upravljanje potronjom baterije

Jo jedna bitna opcija za utedu baterije jeste i App standby. App standby identificira aplikacije koje nisu due vremena koritene i stavlja ih u hibernacijski mod time im onemogu?uju?i potronju baterije.

Marshamallow podrava i USB tip C (USB-C) standard. Radi se o standardu prisutnom na sve ve?em broju ure?aja koji nude ve?e brzine prijenosa i reverzibilne kablove (korisnici ne?e imati potrebu u mraku tragati za ispravnim na?inom uklju?ivanja punja?a u mobitel). Jedna zanimljiva karakteristika novog standarda je mogu?nost punjenja mobitela pomo?u baterije drugog mobitela.

Punjenje mobitela pomo?u drugog ure?aja

Punjenje mobitela pomo?u drugog ure?aja

Android Marshmallow nudi adaptivne opcije pohrane. Ovo zna?i da korisnici po prvi put na Android operacijskom sistemu mogu formatirati svoje microSD kartice kao dio interne pohrane (ure?aj ih vidi kao dio vlastite memorije).

Formatiranje microSD kartice kao dijela interne pohrane

Formatiranje microSD kartice kao dijela interne pohrane