ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

Android 8.0 Oreo-10 stvari koje trebate znati | ITRevolucija Android 8.0 Oreo-10 stvari koje trebate znati | ITRevolucija
Android O, Android Oreo, Android 8 – kako god ga elite nazvati – stigla je Googleova najnovija verzija mobilne platforme i imam 10 najbitnijih... Android 8.0 Oreo-10 stvari koje trebate znati | ITRevolucija

Android O, Android Oreo, Android 8 – kako god ga elite nazvati – stigla je Googleova najnovija verzija mobilne platforme i imam 10 najbitnijih stvari koje trebate znati o njemu.

Od datuma kada ?ete ga dobiti na telefonu i nove klju?ne mogu?nosti , pa do easter eggova i dodatnih promjena koje je Google napravio iza scene , sve najbitnije stvari imate ovdje na jednom mjestu.

O je skra?enica od Oreo

Ve? smo znali da ?e ova verzija Googleovog softvera imati naziv Android 8, ali pitanja su ostala vezana za koji ?e naziv gigant dati svojoj novoj verziji najpopularnijeg operativnog sistema na telfonima.

Oreo je bio najpopularniji izbor uo?i najava imena, s kona?nim nazivom Android Oreo.

Datum izlaska Androida 8.0

Suo?imo se sa tim, ono to stvarno elite znati jeste kada ?e Android Oreo sletjeti na va Android ure?aj – i to sve zavisi o ure?aju koji imate.

Za vas koji imate Google Pixel, Pixel XL, Pixel C ili ?ak Nexus 6P ili Nexus 5X moete o?ekivati gotovo trenutno auriranje da se pojavi na traci obavijesti nakon to je Android Oreo slubeno puten.

Me?utim, oni s ure?ajima sa sistemom Android , kompanije Sony, Samsung, LG, HTC, Huawei, Honor, OnePlus, Motorola i drugi vjerovatno ?e imati nekoliko sedmica – ako ne i mjeseci – prije nego to dobiju svoj novi sistem.

Zato je potrebno tako dugo? Pa, za razliku od ure?aja Pixel i Nexus koji su napravili ure?aje za Google, drugi proizvo?a?i dodaju neto svoje Androidu, to zahtijeva da ponovo prerade svako novo izdanje softvera prije nego to ga mogu gurati. To trai vremena, a ponekad i dugo vremena.

Dobijamo odli?an multitasking videa

Moda nije sasvim nova mogu?nost, koju smo vidjeli s Samsung Galaxy S3 i Galaxy S4, ali sada Picture-in-picture mode je utemeljen u Android.

To zna?i da ?ete mo?i smanjiti videoisje?ak ( kao to je YouTube ili videochat ) izvan svoje aplikacije i u manju dio na ekranu, to vam omogu?avada i dalje upotrebljavate telefon dok drite jedno oko na akcijiji.

Stoga nije najve?i razvoj koji mijenja ivot, ali oni s ve?im ekranima kod svojih ure?aja – mislim na 6-in?ni + pametni telefoni i korisnici tableta – vjerojatno ?e cijeniti ve?u svestranost i multitasking ovog moda.

Zna?ajna obavjetenja

Za razliku od implementacije iOS-a, ta?ke na ikonama aplikacije ne daju vam broj koliko ste obavijesti imali – morat ?ete dugo pritisnuti da biste dobili te informacije.

Google uvodi ta?ke obavijesti aplikacijama u Oreu, to vam omogu?ava da brzo vidite ta se doga?a bez otvaranja aplikacije – ili prije?ite prstom po traci obavjetenja.

Oni rade na sli?an na?in kao s pop-upima s Appleovim 3D Touch omogu?enim mjehuri?ima i daju vam detalje o notifikacijama koje imate.

U gornjem desnom uglu ikone aplikacije pojavit ?e se mali krug u krugu kako biste bili obavijeteni da postoje notifikacije za tu odre?enu aplikaciju, a dugi pritisak ?e pokazati sko?ni prozor i prikazati vam vie informacija.

Ako programeri odlu?e , moda ?ete mo?i djelovati na neke od tih obavijesti, poput odgovaranja na komentar ili sastavljanja e-pote, direktno s sko?nog prozora bez potrebe za ulaenjem u aplikaciju.

Dupla brzina

Google je dosta toga uradio ispod ku?ita kako bi Android 8 bio najbra mobilna platforma ikada.

U stvari, Google tvrdi da ?e Android Oreo mo?i u?itati aplikacije i podi?i ih do dvostruko ve?e brzine od Android Nougata – to bi trebalo kao rezultat dati glatku upotrebu.

Posebno se nadam da ?e ovo poja?anje poboljati performanse na jeftinijim ure?ajima, potencijalno daju?i im novi zakup ivota.

Dui ivotni vijek baterija

To je jedina stvar koja ?e sigurno odueviti sve korisnike Androida – jednostavno, besplatno auriranje softvera koje ?e poboljati vijek trajanja baterije ure?aja.

Ovo nije prvi put da je Google tvrdio da novo auriranje donosi bolje performanse baterije i vrijedi mu vjerovati, jer i u prolosti je tvrdio isto za Nougat, ali je i to variralo kod svakoga ure?aja druga?ije.

Google kae da je Android Oreo pametniji kada je u pitanju doputanje rada aplikacija u pozadini, smanjuju?i koli?inu energije i memorije koju upotrebljavaju te ostavljaju?i vie za koritenje u zadacima koje trenutno obavljate.

Vie emojia nego to ?e ve?ini nas ikada trebati

Ne moemo se udaljiti od ?injenice da su emoji ?vrsto ukorijenjeni u naim svakodnevnim komunikacijama – ?ak su i dobili svoj vlastiti film – i Google se obvezuje na najnovije dodatke porodice koja se iri putem emocije u Androidu Oreo.

Android obi?no pada iza Appleovih iOS-a kada je u pitanju predstavljanje korisnicima najsvjeije emocije, tako da ?e uklju?ivanje najnovije vrste izraza, ivotinja i predmeta – poput bacanja, vilenja?ke, sirene, irafe i ?arobnjaka – vjerovatno odueviti mla?e korisnike. Ukupno ima vie od 60 novih emojija.

A kao da to nije dovoljno, Google redizajnira i cijeli katalog emocija – pa pazite na svjei novi izgled kada Android 8 stigne na va ure?aj.

Funky ikone aplikacija

Google vam nudi podsticaj za vie interakcija s ikonom aplikacija – kao to je dugotrajno pritiskivanje za dobijanje obavijesti pop-up – to tako?e prua programerima vie alatima kako bi ove interakcije imale malo vie zabave.

Kao to je gore prikazana animacija, ikone aplikacija mogu oivjeti kada stupite u interakciju s njima ili se pomaknete kroz ekran po?etne stranice, to je potencijalno lijepa osobina i jedna od kojih imam velika o?ekivanja,jer vjerujem da ?e programeri pokuati svata uraditi sa njom.

Pametniji copy/paste

Google upotrebljava mainsko u?enje na vie na?ina u Oreu, a jedno od tih podru?ja tako?e je jedna od najjednostavnijih funkcija. Kopiraj i zalijepi uskoro ?e biti pametno.

Ozna?ite telefonski broj i Android Oreo ?e predloiti aplikaciju Telefon, odabrati e-adresu i ponuditi vezu s Gmailom, a adrese ulice mogu vam pruiti brzi link na Google kartama.

To bi trebalo olakati i omogu?iti bru upotrebu vaeg ure?aja.

Prona?ite skrivenu hobotnicu

Google uvijek sadri malu tajnu igru u svojim izdanjima za Android kako biste ih pronali, a Android 8 se ne razlikuje. Idite na Postavke> Sistem> O telefonu i vie puta dodirnite na red Verzija Androida kako biste pristupili tajnoj igri. Prvo ?ete biti predstavljeni s Android O logom. Dajte mu par klikova, a zatim dugo pritisnite logo za pokretanje hobotnice. Zatim moete povu?i malo stvorenje po ekranu , uivaju?i u glavi u obliku uskrsnog jajeta i osam (to je Android 8, nakon svega) nogu. Zabavnije je nego to se ?ini.