ITRevolucija

Kineski mobiteli,IT novosti i tutorijali

5 Pitanja na koja trebate odgovoriti prije pokretanja bloga 5 Pitanja na koja trebate odgovoriti prije pokretanja bloga
Nemojte nespremno u?i u svijet blogginga. Prije nego to zapo?nete va blog dajte sebi vremena da odgovorite na ovih 5 pitanja, ona ?e vam... 5 Pitanja na koja trebate odgovoriti prije pokretanja bloga

Nemojte nespremno u?i u svijet blogginga. Prije nego to zapo?nete va blog dajte sebi vremena da odgovorite na ovih 5 pitanja, ona ?e vam omogu?iti da va blog bude uspjeniji.

1.Koja je glavna tema vaega bloga?

Ovo je va cilj i glavni fokus, odnosi se na to ?ime ?e se va blog baviti. Ovo ?e biti tema oko koje ?ete pisati druge ?lanke na vaem blogu.

Postoje dva na?ina na koje moete odabrati vau glavnu temu. Prva je- Mnogi ljudi govore da piete neto sto je vaa strast, ono to uivate rade?i. Razlog ovoga je to zato to ?ete voljeti da piete u vezi toga, a uvijek ?ete imati ideja u vezi te teme.

Mana ovoga pristupa je u tome to ne mora zna?iti da ?ete biti jednako uspjeni u istom periodu u usporedbi sa drugim na?inom odabira teme. Problem vam jo moe predstavljati i to da ne moete da prona?ete proizvode koji su vezani na vau temu, samim time ne moete imati beneficiju od reklamiranja istih.

Druga je- Drugi dio ljudi kae da odaberete teme koje su sinonim za novac. Ovdje moete biti uspjeni ali niko vam to ne garantuje.

Mi vam preporu?ujemo da to budu oba na?ina, neto iskombinovano. Veoma je bitno da ostanete optimisti?ni i da ne odustajete.

Ako vam novac nije interes, vjerovatno predpostavljamo da vi elite posjete i ?itatelje na vaem blogu.

2. Kako se elite predstaviti vaim ?itateljima?

Prije nego to zapo?nete sa pisanjem ?lanaka, veoma je bitno da se odlu?ite kako ?ete se predstaviti vaim ?itateljima. Ovo ?e se odraziti na na?in na koji piete vae ?lanke, te koje drutvene mree mogu promovisati va blog. Evo primjera:

Profesionalac

Profesionalac voli da bude najbolji u njegovoj struci, vi ste glavni izvor informacija . ?lanci profesionalaca ?e biti striktno vezani za jednu temu, te one ?e biti detaljno popra?ene informacijama. Profesionalac se ponosi zato to je najbolji u tome to radi.

 

Novinar

Novinar je onaj ko voli novosti, te da ih dijeli i prenosi drugim ljudima. Vaa strast moe biti tehnologija, moda, prehrana…. Ako je novost vi piete o tome.

 

Oni koji prepri?avaju

U one koji prepri?avaju spadaju osobe koje su tipi?no pisci ili privatni bloggeri. Njihovi ?lanci se obi?no odnose na njihov ivot i svakodnevnicu… to moe biti ta su jeli, kako je proao njihov dan itd.

 

Onaj koji pomae

Onaj koji pomae obi?no pie o nekim temama “kako da….”, recenzije i kako da blogovi… To su osobe koji ele da prue pomo? drugima da rijee problem na bilo koji na?in.

 

Onaj koji promovie

Onaj koji promovie, njegov glavni cilj je promocija svoga biznisa/ firme. Ovo se moe odnostiti na to da li prikuplja informacije o prodaji svoga proizvoda. Oni obi?no piu o bilo ?emu to ?e omogu?iti razvijanje biznisa. Ako ovo nije vaa strast, onda ovo ba i nije za vas.

Postoje mnogi blogeri koji se “razli?ito predstavljaju svojim ?itateljima” Moda ste i vi i jedni od ovih osoba ali najbolje bi bilo da se odlu?ite za jednu temu i na?in na koji ?ete se predstavljati. Ovo ?e vam smanjiti muku kroz vrijeme…

 

3. Ko su vai uzori u svijetu bloga, ko su osobe koje vi ?eto pratite ?

Izguglajte vau temu o kojoj elite da piete. Pregledajte prvih 5-10 stranica koje se pojave prve.

ta se vama svi?a ko njih? Boja, raspored stranice, jezik, slike …

ta vam se ne svi?a kod njih ?

ta vi mislite da fali na njihovoj stranici? Moda postoji neto sto nisu preli ili ne obra?aju panju?

Koje su njihve glavne teme i kategorije koje pokrivaju u svojim ?lancima ?

Na kojim drutvenim mreama se nalaze ?

Koje proizvode promoviu ?

Cilj ovoga je da nau?ite na njihovim grekama. Va cilj nije da ih kopirate, ve? da stvari koje vam se svi?aju implementirate u va blog, a mane vi popravite. Vae je da unaprijedite ideju i kvalitetnije da je obradite.

 

4. Koje su to 4-5 kategorija koje ?e se vrtiti na vaem blogu ?

Moda ne vidite odmah iz prve, ali ove kategorije o kojima elite da piete ?e se pretvoriti u navigaciju vae stranice. Glavne rije?i na koje ?ete se fokusirati, ovo moe re?i vaim ?itateljima kakve proizvode mogu na?i na vaoj stranici.

Napravite brainstorming o par artikala za svaku kategoriju. Nemojte napraviti greku da napravite 20-30 tema, to je premalo 25-35 bi bilo mnogo bolje.

Koliko ?esto ?ete objavljivati ?lanke ?

Veoma je bitno da vidite koliko imate vremena da odvojite za ?lanke. Ako je sat vremena sedmi?no to je super, ali je najvjerovatnije ne?ete objaviti 3 ?lanka sedmi?no. Preporu?ujemo da odvojite 1-2 sata po jednom ?lanku.

Veoma je bitno da budete ta?ni i na vrijeme. Da ne pravite pauze. Jer moete pridobiti panju ?lancima i vaom pauzom oni ?e oti?i.