Vodič za programiranje Java -3 IOHelp.java, input - ITRevolucija
Vodič za programiranje Java -3 IOHelp.java, input Vodič za programiranje Java -3 IOHelp.java, input
Za danšnji tutorijal iz Java programiranja biće potrebno da preuzmete IOHelp.java fajla. Pomoću njega ćemo izvršavati određene komande, tačnije uz pomoć par komandi mi... Vodič za programiranje Java -3 IOHelp.java, input

Za danšnji tutorijal iz Java programiranja biće potrebno da preuzmete IOHelp.java fajla. Pomoću njega ćemo izvršavati određene komande, tačnije uz pomoć par komandi mi ćemo korisniku dopusiti da unosi svoje varijable.

IOHelp.java možete preuzeti, te raspakovati.

IOHelp Klikni za preuzimanje.

Nakon ovoga potrebno je da napravimo novi projekat u Java Eclipse i novu klasu. -> Ako ne znate kako da napravite novi Java projekat, pogledatje naš “Vodič za programiranje Java- 1”

 

Nakon što ste napravili novi projekat, potrebno je da “ubacimo” IOHelp.java koji ste preuzeli.

Potrebno je da otvorimo Folder od našega Java projekta u našem slučaju to je : “Input”

C:\Users\“Vaše korisnično ime”\workspace\Input\src

 

Nakon toga Otvaramo Eclipse, kliknemo na ime našega projekta i nakon toga pritisnemo tipku F5

 

 

 

Sada otvorimo našu “class-u” i možemo početi pisati program.

 

Java tutorijal Input – IOHelp.java

Komanda koju ćemo koristiti da dopustimo korisniku da unosi podatke je sljedeća

IOHelp.java.readline

Ako kažemo da je neki s string kao naš int, tj. korisnik će mu dodjeliti vrijednost kada unese nešto:

String s=IOHelp.readLine(“unesi tekst:”);

Ako želimo da nam ispiše teskt koji je korsnik unio onda koristimo komandu:

System.out.printl(s);

s Jer je “s” naš input od korsnika.


Zadatak 2: Napiši program gdje će Program reći korisniku da upiše tekst, pa gdje će reći da unese broj, i zatim da unese racionalan broj.

Napomena:Za racionalan broj možemo koristiti IOHelp.java.readDouble

Kod programa:

String s=IOHelp.readLine(“unesi tekst:”);
System.out.println(s);

int i=IOHelp.readInt(“unesi broj”);
System.out.println(i);
double b=IOHelp.readDouble(“unesi racionalni broj”);
System.out.println(b);

 


Zadatak 3: Napravi program koji će sabrati dva broja. Napomena: U System.out.println ( ” nešto/ korstiti varijabla + varijabla”);

 

Kod programa:

int i=IOHelp.readInt(“unesi broj”);

int t=IOHelp.readInt(“unesi drugi broj”);

System.out.println(i+t+”Je rezultat”);


 

Zadatak 4: Napisati program gdje će korisnim unjeti dva broja. A ispod će se ispisati sljedeće operacije između ta dva broja: Sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje.

Hint: Napisati kod za dva inputa, ispod koristeći System.out.println komandu napisati operacija za date operacije.

Kod operacije za dijeljenje, da b i dobili decimalan broj. Ispred inputa npr a i b , dodati komandu (double)

Primjer: (double)a/(double)b

Kod od programa:

System.out.println(“Matematika”);
int a=IOHelp.readInt(“unesi broj”);
int b=IOHelp.readInt(“unesi drugi broj”);
System.out.println(a+”-“+b+”=”+(a-b));
System.out.println(a+”+”+b+”=”+(a+b));
System.out.println(a+”*”+b+”=”+(a*b));

System.out.println(a+”/”+b+”=”+((double)a/(double)b));


Zadatak 4: Napisati program za konverziju dvije valute. Na početku programa korisniku treba ponuditi opciju da bira konverziju Eur to Bam, ili Bam to Euro , ovo učiniti preko 1 i 0. Uvesti uslov ako korsnik upise broj različit od 1 i 0 da mu izbaci grešku. Vrijednost 1 Eur =1.956 BAM.

Hint: Potrebno je postaviti uslove.

Kod:

System.out.println(“Konverzija Valuta EUR i BAM”);
System.out.println(“Unesi broj 1 za konverziju EUR to BAM, unesi broj 0 Za konverziju BAM to Eur”);
int a=IOHelp.readInt(“Unesi broj za zeljenu konverziju”);
if (a!=0 && a!=1)
System.out.println(“ERROR, unjeli ste broj manji od 0, ili veći od 1. Unesi broj 1 ili 0”);;
if (a==1){
System.out.print(“Konverzija Eur to Bam.”);
int b=IOHelp.readInt(” Unesi svotu novca u EUR!”);
System.out.println((double)b*+(double)1.956+”BAM”);}
else if (a==0){
System.out.println(“Konverzija BAM to Eur”);
int c=IOHelp.readInt(” Unesi svotu novca u BAM!”);
System.out.println((double)c/+(double)1.956+”BAM”);