Freelancer.com: Servis za digitalne honorarne poslove

Freelance je postala ustaljena fraza u govornom engleskom, a kod nas bi se mogla prevesti kao honorani poslovi. Predstavlja oblik organizacije poslovanja kada osoba (u većini slučajeva individualno) oglašava neke usluge online ili traži sa već ponuđene liste poslova svoj sljedeći projekat. Jedan od takvih servisa je i Frelancer.com. Uspostavljen…